Start Polecane Kierowcom grożą niespodziewane kary za korzystanie ze skrzyżowań z ‘yellow boxami’

Kierowcom grożą niespodziewane kary za korzystanie ze skrzyżowań z ‘yellow boxami’

572

Zgodnie z nowym raportem, kierowcy są zagrożeni możliwością niesprawiedliwego procederu nakładania kar za korzystanie ze skrzyżowań z żółtymi polami, nad którymi w rady chcą mieć uprawnienia egzekucyjne.

Jak wykazały badania zlecone przez RAC, problemy z pomalowanymi w żółtą kratę przestrzeniami na skrzyżowaniach polegają na słabej ich widoczności i zbyt dużymi ich rozmiarami.

Żółte pola są używane w celu zapewnienia płynnego przepływu ruchu przez ruchliwe skrzyżowania.

Kierowcy nie powinni na nie wjeżdżać, chyba że zjazd z nich jest wolny lub czekają na skręt w prawo.

RAC powiedział, że aby uniknąć nieumyślnego łamania przepisów, kierowcy muszą być w stanie wyraźnie widzieć pomalowane żółte kratki i miejsca, w których się kończą.

W Anglii poza Londynem tylko jednostki policyjne mają uprawnienia do karania kierowców za niewłaściwe korzystanie z żółtych skrzyżowań.

Teraz 27 rad przedstawiło propozycje egzekwowania 111 yellow boxów na mocy przepisów wprowadzonych przez rząd w maju 2022 r.

RAC stwierdził, że w 90% yellow boxów występują problemy, które „prawdopodobnie prowadzą do nieuzasadnionego karania kierowców”.

Stwierdzono, że dla czterdziestu yellow boxów są problemy z ich widocznością ze względu na wyblakłe oznaczenia dróg, a 18 rozciąga się poza skrzyżowania.