Start Southampton Rada miasta przekazała 4,5 miliona funtów na wsparcie rodzin

Rada miasta przekazała 4,5 miliona funtów na wsparcie rodzin

482

Prawie 4,5 miliona funtów zostało przyznane Southampton przez rząd na wsparcie rodzin zmagających się z kryzysem kosztów utrzymania.

Pieniądze są przyznawane na jeden rok (1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.) i nie można ich przesunąć w czasie.

Gabinet Rady Miasta Southampton ma się spotkać we wtorek (14 marca), aby zatwierdzić przyjęcie dotacji.

Pomoc finansowa zapewniona w ramach dotacji jest dostępna dla każdego, kto nie kwalifikuje się do innego wsparcia rządowego.

Dotacja rządowa, która w całym kraju wynosi 842 mln funtów, jest oferowana radom hrabstw i władzom jednolitym w całym kraju.

Zasady przyznawania dotacji zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Między wrześniem 2021 a marcem 2022 80 proc. pieniędzy musiało zostać wydanych wyłącznie na rodziny z dziećmi. Następnie, między kwietniem 2022 r. a wrześniem 2022 r., władze musiały zapewnić, aby jedna trzecia pieniędzy była dostępna dla emerytów.

W obecnej fazie programu stypendialnego, między październikiem 2022 a marcem 2023, zmieniono zasady tak, aby mieszkańcy mogli sami ubiegać się o pomoc finansową.

Rada miasta będzie współpracować z bankami żywności, szkołami i organizacjami charytatywnymi, a skupi się przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom z rodzin o niskich dochodach bezpłatnych posiłków w czasie semestru i półsemestralnych zajęć wakacyjnych.

Southampton jest 55. najbardziej potrzebującym organem w kraju, a 12 procent populacji mieszka na obszarach, które są uważane za najbardziej zaniedbane w kraju.