Start Poradniki Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii. Czy dostanę zasiłek na dziecko?

Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii. Czy dostanę zasiłek na dziecko?

1354

Zobacz, czy po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii dostaniesz zasiłek na dziecko. 

Osoby, które będą się ubiegać o zasiłek na dziecko muszę spełniać określone zasady. Do pomocy kwalifikujesz się, jeśli odpowiadasz za dziecko w wieku poniżej 16 lat (lub poniżej 20 lat, jeśli kontynuuje naukę lub szkolenie ) i mieszkasz w Wielkiej Brytanii. Zwykle odpowiadasz za dziecko, jeśli mieszkasz z nim lub płacisz co najmniej taką samą kwotę jak zasiłek na dziecko na opiekę nad dzieckiem, na przykład za jedzenie, ubrania lub kieszonkowe. W przypadku adopcji, możesz ubiegać się o zasiłek na dziecko, gdy tylko dziecko zamieszka z tobą – nie musisz czekać do zakończenia procesu adopcji.  Możesz mieć prawo do zasiłku na dziecko, jeśli Twój główny dom znajduje się w Wielkiej Brytanii i masz pozwolenie na zamieszkanie tutaj. Możesz mieć prawo do zasiłku na dziecko, jeśli Twoje główne miejsce zamieszkania znajduje się w Wielkiej Brytanii i masz „prawo do pobytu” . Możesz mieć prawo do zasiłku na dziecko, jeśli Twoje główne miejsce zamieszkania znajduje się w Wielkiej Brytanii. Składając wniosek, poinformuj Kasy Świadczeń na Dzieci, że masz status osiedleńca.

Zaprzestaniesz otrzymywania zasiłku na dziecko, jeśli Twoje dziecko:

 • rozpoczyna płatną pracę przez 24 godziny lub więcej tygodniowo i nie uczestniczy już w zatwierdzonej edukacji ani szkoleniu
 • rozpoczyna praktykę zawodową w Anglii
 • zaczyna otrzymywać określone zasiłki, takie jak Income Support, Employment and Support Allowance lub ulgi podatkowe

Dokładne informację znajdziesz TUTAJ . 

Rozpatrzenie nowego wniosku o zasiłek na dziecko może zająć do 12 tygodni (lub dłużej, jeśli jesteś nowy w Wielkiej Brytanii). Zasiłek na dziecko może zostać naliczony wstecz do 3 miesięcy.Tylko jedna osoba może otrzymać zasiłek na dziecko na dziecko, więc musisz zdecydować, czy lepiej będzie się ubiegać o zasiłek dla siebie, czy drugiego rodzica. Osoba składająca wniosek otrzyma kredyty na ubezpieczenie społeczne na poczet emerytury państwowej, jeśli nie pracuje lub zarabia mniej niż 166 GBP tygodniowo.

Zgłoś roszczenie po raz pierwszy

Wypełnij formularz wniosku o zasiłek na dziecko CH2 i wyślij go do kasy zasiłków na dziecko. Adres znajduje się na formularzu.

Jeśli narodziny Twojego dziecka zostały zarejestrowane poza Wielką Brytanią

Wysyłając formularz roszczenia, dołącz:

 • oryginał aktu urodzenia
 • paszport lub dokument podróży używany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Dodaj dziecko do istniejącego wniosku

Zadzwoń na infolinię ds. Zasiłku rodzinnego, jeśli:

 • Twoje dziecko ma mniej niż 6 miesięcy i mieszka z Tobą
 • Twoje dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii i zostało zarejestrowane w Anglii, Szkocji lub Walii ponad 24 godziny temu
 • jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, EOG lub Szwajcarii i mieszkasz w Wielkiej Brytanii od początku Twojego roszczenia
 • Kiedy dzwonisz, będziesz potrzebować:
 • Numer ubezpieczenia społecznego lub zasiłku na dziecko
 • akt urodzenia dziecka

Infolinia ds. Zasiłku na dziecko
Telefon: 0300 200 3100
Język walijski: 0300 200 1900
Telefon tekstowy: 0300 200 3103
Poza Wielką Brytanią: +44 16 210 3086 Od
poniedziałku do piątku, od 8:00 do 20:00 w
sobotę, od 8:00 do 16:00

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii nie masz pracy

Aby otrzymać zasiłek na dziecko, musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące, jeśli przyjechałeś 1 lipca 2014 r. lub później.
Nie musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące, jeśli przyjechałeś 1 lipca 2014 r. lub później i:

 • mieć członka rodziny, który pracuje lub prowadzi działalność na własny rachunek,
 • zostali zwolnieni w Wielkiej Brytanii (lub członek Twojej rodziny był), a teraz szukasz pracy lub jesteś na szkoleniu,
 • tymczasowo nie możesz pracować ze względu na stan zdrowia lub wypadek, ale wcześniej pracowałeś w Wielkiej Brytanii,
 • zazwyczaj mieszkają w Wielkiej Brytanii i przed wyjazdem za granicę na mniej niż rok otrzymywali zasiłek na dziecko,
 • zwykle mieszkają w Wielkiej Brytanii i przebywali w Wielkiej Brytanii przez 3 miesiące, zanim wyjechali za granicę na mniej niż rok,
 • opłacił składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1 lub 2 podczas pracy za granicą i opłacił je w ciągu 3 miesięcy od powrotu,
 • jesteś uchodźcą,
 • otrzymali uznaniowy urlop na wjazd lub pobyt w Wielkiej Brytanii i mogą otrzymywać świadczenia,
 • otrzymałeś pozwolenie na pobyt jako przesiedleńca i możesz otrzymywać świadczenia,
 • otrzymali pozwolenie na pobyt i złożyli wniosek o „pozwolenie na pobyt” jako ofiara przemocy domowej,
 • zostały objęte ochroną humanitarną.