Start Polecane Poradnik dla obywateli UK w przypadku tzw. „no deal” Brexit

Poradnik dla obywateli UK w przypadku tzw. „no deal” Brexit

3129

Brytyjski rząd przygotował poradnik dla mieszkańców Wielkiej Brytanii na wypadek Brexitu bez uzyskania porozumienia z Unią Europejską.

Zmiany w podatku VAT, wskazówki dotyczące usług finansowych i środków medycznych – rząd określa niektóre z planowanych możliwości. Ministrowie zapewniają jednocześnie, że zawarcie umowy ze Wspólnotą Europejską to ich priorytet, ale chcą być przygotowani na każdy scenariusz.

Oto co, według ministrów, może się zdarzyć po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii bez osiągnięcia porozumienia:

FINANSE

– Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, nastąpią pewne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

– Wielka Brytania twierdzi, że bez działania Unii, Brexit bez umowy oznaczałby, że klienci z Unii będą mogli korzystać z banków inwestycyjnych w UK.

– Brexit bez umowy może zwiększyć koszty i czas przetwarzania transakcji w euro.

– Koszty płatności kartą kredytową prawdopodobnie wzrosną.

ZDROWIE I LEKI

– Wielka Brytania będzie miała własne procesy i systemy do zarządzania regulacjami leków i urządzeń medycznych.

– Poprzez postępowanie zgodnie z istniejącymi procesami, uniknie się niepotrzebnej złożoności regulacji leków.

– Firmy będą musiały przekazywać informacje prawne dotyczące leków, wyrobów medycznych i e-papierosów bezpośrednio do Brytyjskiej Agencji Regulacji Leków i Produktów Medycznych (MHRA).

– Wielka Brytania będzie nadal akceptować testowanie partii leków przeprowadzane w krajach europejskich i zatwierdzone przez MHRA.

– Zjednoczone Królestwo będzie wymagać wykwalifikowanej osoby z Wielkiej Brytanii lub UE, aby certyfikować testowanie partii leków.

– Wielka Brytania będzie rozpoznawać urządzenia medyczne zatwierdzone na rynek UE i opatrzone znakiem CE.

– Dyrektywy UE dotyczące krwi nie będą już miały zastosowania w UK; rząd pracuje obecnie nad zapewnieniem funkcjonalności dla bezpieczeństwa i jakości krwi.

HANDEL I BIZNES

– Brytyjskie cła importowe po Brexicie bez umowy mogą się różnić od aktualnych taryf UE.

– UE może zastosować przepisy celne i akcyzowe do towarów, które otrzymuje z Wielkiej Brytanii.

– Zjednoczone Królestwo dąży do przekształcenia wszystkich umów o wolnym handlu z UE, które wejdą w życie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii.

– Władze Zjednoczonego Królestwa starałyby się minimalizować opóznienia i dodatkowe obciążenia dla legalnego handlu.

– Wielka Brytania stworzy regulator finansowy „ogólne narzędzie przejściowe”, aby złagodzić wpływ Brexitu bez umowy.

– Wielka Brytania mówi, że jest gotowa podjąć jednostronne działania w celu złagodzenia wpływu Brexitu bez umowy na usługi finansowe, ale UE musi również podjąć działania.

– Wielka Brytania mówi, że kraj jest gotowy na porozumienie o współpracy z Unią Europejską, aby uniknąć zakłóceń w transgranicznym sektorze funduszy inwestycyjnych.

– Firmy powinny rozważyć renegocjację warunków handlowych, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w brytyjskich zwyczajach i procedurach wykonywania, a także nowe taryfy

– Firmy w Wielkiej Brytanii będą musiały płacić VAT i cła importowe na towary z UE, chyba że towary te są zawieszone.

– Wielka Brytania wprowadzi odroczone rozliczanie podatku VAT od towarów importowanych do Wielkiej Brytanii, jeżeli opuści ona UE bez umowy.

– Obecnie nie ma potrzeby natychmiastowej zmiany klasyfikacji importu, jeśli wystąpi Brexit bez umowy.

– Deklaracje będą potrzebne, gdy towary z UE wjeżdżają do Wielkiej Brytanii lub gdy towary z Wielkiej Brytanii opuszczają UE.

– Przewoźnik towarów potrzebowałby również deklaracji bezpieczeństwa w celu przemieszczenia towarów.

– Zjednoczone Królestwo zamierza nadal oferować jednostronne preferencje handlowe krajom rozwijającym się.

Zjednoczone Królestwo ma opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku, jednak to jak będą wyglądać przyszłe stosunki między stronami nie zostało jeszcze uzgodnione. Do tej pory brytyjski rząd przedstawił tylko niektóre z dokumentów mówiących o tym co stanie się po Brexicie bez porozumienia. Dokumenty te mają uspokoić obywateli i ochłodzić ich emocje. Pozostałe dokumenty zostaną opublikowane w nadchodzących tygodniach.