Start Polecane Nowy system imigracyjny: co powinieneś wiedzieć

Nowy system imigracyjny: co powinieneś wiedzieć

2844

Nowy punktowy system imigracyjny zacznie obowiązywać od 2021 roku. Zrówna on status obywateli UE i pozostałych państw, a także radykalnie ograniczy możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z planem, aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów. Z tej liczby 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe – potencjalni imigranci będą musieli wykazać, że mają ofertę pracy, oferta pracy jest na wymaganym poziomie umiejętności, oraz że znają język angielski.

Kolejne punkty można uzyskać, jeśli oferta pracy przewiduje zarobki pomiędzy 23 040 a 25 599 funtów rocznie, powyżej 25 600 funtów, jeśli praca jest w sektorze, w którym występuje deficyt, jeśli aplikant ma doktorat w dziedzinie związanej z pracą i jeśli ma doktorat w naukach ścisłych, technologii, inżynierii bądź matematyce.

Nowy system punktowy:

  • Oferta pracy – 20 pkt
  • Oferta pracy na wymaganym poziomie umiejętności – 20 pkt
  • Znajomość języka angielskiego – 10 pkt
  • Roczna pensja w wysokości 23,040 – 25,599 funtów – 10 pkt
  • Pensja powyżej 25,600 funtów – 20 pkt
  • Praca w sektorze deficytowym – 20 pkt
  • Doktorat w dziedzinie związanej z pracą – 10 pkt
  • Doktorat w naukach ścisłych, technologii, inżynierii, matematyce – 20 pkt

Wymagana liczba punktów: 70

Punkty z tej drugiej grupy są wymienne, tzn. jeśli ktoś ma ofertę pracy z zarobkami poniżej 25600 funtów rocznie – co jest głównym progiem – nadal będzie mógł się ubiegać o pozwolenie na pracę, jeśli chce podjąć zatrudnienie w sektorze, gdzie są wakaty lub jeśli ma doktorat w naukach ścisłych lub technicznych. Z kolei oferta z zarobkami powyżej 25600 funtów, przy spełnieniu warunków obowiązkowych, wystarczy do osiągnięcia 70 punktów.

Ci obywatele państw UE, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, będą mogli tu pozostać i dalej pracować, o ile złożą wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej. Według brytyjskiego rządu, pozwoli to zapobiec deficytom na rynku pracy.

Co z tymi, którzy będą chcieli przyjechać do UK w celach turystycznych (rodzina, znajomi).

Obywatele państw UE będą mogli przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych bez konieczności ubiegania się o wizę w przypadku pobytów nieprzekraczających sześciu miesięcy. W przypadku obywateli pozostałych państw regulacje dotyczące przyjazdów turystycznych nie zmienią się.