Start Poradniki Child benefit. Wszystko o zasiłku na dziecko w UK

Child benefit. Wszystko o zasiłku na dziecko w UK

5729

Kiedy Polacy mogą otrzymywać Child Benefit? Czy jest wypłacany na dziecko w Polsce? Jak należy się starać o ten zasiłek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zasiłku na dziecko w UK.

Każdy rodzic lub opiekun, który ma dziecko w wieku do lat 16 lub uczące się do 20 lat, jest uprawniony do ubiegania się o Child Benefit. Jest to zasiłek przyznawany każdej rodzinie posiadającej dzieci, niezależnie od dochodów na członka rodziny . Tylko jedna osoba może otrzymywać Child Benefit na jedno dziecko. W przypadku rodziców muszą oni zdecydować, które z nich złoży aplikację.

Child Benefit a dochody

Zasiłek ten jest niezależny od dochodu rodziców i zostanie przyznany każdej rodzinie. Jest wypłacany w takiej samej wysokości obojętnie od dochodu. Jeśli natomiast co najmniej jedno z rodziców zarabia powyżej £50,000 rocznie, musi zapłacić podatek, tzw. High Income Child Benefit Charge.

Child Benefit komu się należy

Każdemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka. W przypadku gdy dziecko nie mieszka z osobą składającą wniosek, Child Benefit może zostać również przyznany jeśli osoba łoży na utrzymanie dziecka regularnie i kwoty te są co najmniej równe zasiłkowi oraz na dziecko nie jest już brany zasiłek Child Benefit lub jego odpowiednik jeśli dziecko mieszka w innym kraju przez inną osobę.

Jak wypłacany jest Child Benefit

Child Benefit jest zwykle wypłacany co 4 tygodnie na konto bankowe wskazane we wniosku. Samotni rodzicie lub osoby otrzymujące niektóre zasiłki np. Income Support, mogą otrzymywać zasiłek co tydzień.

Child Benefit a emerytura

Jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat, a jedno z rodziców nie pracuje, lub zarabia zbyt mało, aby płacić składki na National Insurance, otrzymywanie Child Benefit może pomóc mu w zbieraniu składek na przyszłą emeryturę. Za lata podczas, których rodzic otrzymuje Child Benefit i nie pracuje opiekując się dzieckiem są naliczane tzw. National Insurance credits, które liczą się do przyszłej emerytury. Dzięki temu rodzic opiekując się dzieckiem nie ma przerwy w płaceniu składek.

Jak się starać o Child Benefit

Należy wypełnić formularz CH2 i wysłać go na poniższy adres. Formularz można pobrać z internetu lub zamówić na infolinii Child Benefit. Formularze otrzymują również mamy w szpitalu po porodzie.

Child Benefit Office (GB)
Washington
Newcastle upon Tyne
NE88 1ZD

Wraz z formularzem należy przesłać akt urodzenia dziecka (lub adopcji).

Ile czeka się na decyzję

Od momentu złożenia wniosku, na przyznanie Child Benefit czeka się nawet do 12 tygodni. Czas ten może być dłuższy, jeśli dopiero co przyjechałeś do Wielkiej Brytanii. Zasiłek może być wypłacony maksymalnie do 3 miesięcy wstecz.