Start Polecane Brexit: ministrowie rezygnują z terminu zniesienie z przepisów UE

Brexit: ministrowie rezygnują z terminu zniesienie z przepisów UE

718
Photo by Call Me Fred on Unsplash

Rząd zrezygnował z planu automatycznego wygaśnięcia z końcem roku tysięcy praw obowiązujących od czasów członkostwa w UE.

Plan zakładał, że przepisy, które zostały skopiowane do Wielkiej Brytanii po Brexicie, znikną, chyba że zostaną wyjątkowo zachowane lub zastąpione.

Krytycy projektu wyrazili zaniepokojenie, że może to doprowadzić do przypadkowego odejścia od ważnych przepisów.

Obecna sytuacja prawdopodobnie wywoła gniew popierających Brexit konserwatywnych posłów i członków Izby Lordów.

Sekretarz biznesu Kemi Badenoch powiedziała, że punktem odcięcia będzie lista 600 ustaw zastępczych, które rząd chce wprowadzić do końca roku.

W oświadczeniu powiedziała, że ​​zmiany zostaną wprowadzone poprzez poprawkę, gdy ustawa o zachowanym prawie UE wróci do parlamentu w przyszłym tygodniu.

Prawodawstwo zachowane od czasów bycia członkiem UE ma szczególnie istotne znaczenie, jeśli chodzi o przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Grupy kampanii ostrzegają przed utratą praw i ochrony prawnej w takich obszarach, jak jakość wody, standardy zanieczyszczenia powietrza i ochrona dzikiej przyrody.