Start Polecane Wynagrodzenia powyżej inflacji w 2023r.?

Wynagrodzenia powyżej inflacji w 2023r.?

727
shutterstock

Wzrost płac w tym roku nie dotrzymał kroku wzrostowi inflacji, powodując potrzebę oszczędności w budżetach dla gospodarstw domowych, tak samo jak dla tysiąca osób podejmujących wyzwanie wobec zbliżającego się kryzysu hipotecznego.

Według oficjalnych statystyk „płace realne” między lutym a kwietniem spadły o 1,3 procent ponieważ inflacja zniweczyła odnotowany wzrost wynagrodzeń o 7,2 procent.

Przy obecnej inflacji na poziomie 7,9% pracownicy wywierają większą presję na pracodawców, aby  ci podnosili płace lub decydują się na zmianę pracy, aby sprostać wyzwaniom powodowanymi rosnącymi kosztami życia.

W ostatnich miesiącach szef Banku Anglii Andrew Bailey i kanclerz Jeremy Hunt połączyli wysiłki w apelu do pracodawców o powściągliwość w wydawaniu decyzji o podwyżkach, które ich zdaniem grożą pogorszeniem stanu inflacji.

Niemniej jednak, zgodnie z serwisem zatrudnieniowym Indeed, reklamowane pensje dla kilku rodzajów stanowisk wzrosły powyżej stopy inflacji.

Dane firmy Indeed śledzą oferowane nowe oferty pracy rejestrowane na własnej stronie internetowej, ale nie uwzględniają realnie oferowanych podwyżek dla  obecnych pracowników.