Start Poradniki Wymagania językowe na uczelniach w Wielkiej Brytanii

Wymagania językowe na uczelniach w Wielkiej Brytanii

5409

Osoby planujące studia licencjackie w Wielkiej Brytanii oprócz spełnienia określonych warunków egzaminu maturalnego, muszą udowodnić również świetną znajomość języka angielskiego.

Niektórym uczelniom wystarczy bardzo dobrze zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub świadectwo maturalne International Baccalaureat (IB). Istnieją przypadki kiedy student może być zwolniony z udowodnienia biegłości językowej, kiedy na przykład ukończył studia podyplomowe w języku angielskim (przynajmniej 9 miesięcy kursu) lub posiada doświadczenie w pracy w krajach anglosaskich (18 miesięcy).

W przypadkach, gdy ktoś ukończył studia licencjackie w Polsce i chce aplikować na magisterskie w Anglii, certyfikat językowy jest wymagany; osoby, które ukończyły licencjat w Anglii, nie muszą ponownie zdawać egzaminu językowego. W celu otrzymania pełnych informacji na temat wymagań językowych pozwalających aplikować na dany kierunek najlepiej skontaktować się z uczelnianym Wydziałem ds. Rekrutacji (Admissions Office).

Dla wielu aplikantów, niezbędnym dokumentem zaświadczającym znajomość języka angielskiego jest odpowiedni certyfikat językowy, zdany na poziomie wymaganym przez uczelnię. Kandydat na studia musi zdać test językowy nie później niż 2 lata przed złożeniem aplikacji.

Uczelnie dają studentom wybór konkretnego egzaminu językowego. Oto niektóre z wymaganych rodzajów egzaminów: najpopularniejsze są IELTS Academic, PTE Academic oraz TOEFL. Sprawdzają umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim, a teksty, które pojawiają się w części pisemnej egzaminu – to artykuły naukowe, fragmenty podręczników akademickich, raporty naukowe. Uczelnie brytyjskie akceptują również egzaminy Cambridge (CAE, CPE), które testują przede wszystkim ogólną znajomość języka (bez nacisku na słownictwo akademickie).

Egzamin TOEIC (Test of English for International Communication) jest uznawany nie tylko na uniwersytetach, ale też w firmach międzynarodowych i korporacjach. Szkoły językowe oferują kursy przygotowawcze do egzaminów. Jednak osoba, która jest świeżo po napisaniu matury rozszerzonej z języka angielskiego może przygotować się sama, korzystając z podręcznika z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi (koszt ok. 60-90 złotych).

Niektóre uczelnie brytyjskie wymagają (co zaznaczają w swojej ofercie) zdania testu organizowanego przed językową jednostkę wewnątrzuniwersytecką, tzw. Language Centre. W momencie otrzymania statusu studenta danego kierunku, można skorzystać z uczelnianej oferty kursów językowych np. English for Academic Purposes, które pomagają udoskonalić umiejętności pisania prac zaliczeniowych, nauka języka odbywa się na materiałach dotyczących kierunku studiów.

Uczestnicy takich kursów mogą dowiedzieć się o istotnych różnicach w pisaniu esejów, raportów, krótkich esejów, analiz danych statystycznych. Kursy składają się między innymi z indywidualnych sesji z nauczycielem, ale zawierają też podstawowe informacje na temat tego czym jest plagiat i jak jest interpretowany w środowisku akademickim w Wielkiej Brytanii.

Umiejętności zdobyte podczas przygotowywania się do jednego z wyżej wymienionych certyfikatów językowych na pewno zaprocentują podczas egzaminów pisemnych, szczegółowych raportów, analiz tekstów, które są podstawą dla oceny pracy studenta w Wielkiej Brytanii. Przygotowanie do każdego z egzaminów wymaga szczegółowego zapoznania się z jego strukturą oraz formą.