Start Poradniki Wyjeżdżasz z UK na wakacje? Pamiętaj o ubezpieczeniach!

Wyjeżdżasz z UK na wakacje? Pamiętaj o ubezpieczeniach!

4186

Okres urlopowy możemy uznać za otwarty. Przed nami czas wakacyjnych wojaży, dlatego warto pomyśleć o tym, aby przed wyjazdem, zwłaszcza za granicę, ubezpieczyć się. Wówczas będziemy mieć pewność, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń: wypadku czy choroby otrzymamy niezbędną pomoc.

Niezależnie od tego, czy wybierasz się w podróż z biurem podróży, czy też planujesz samodzielne wakacje z rodziną, przed wyjazdem poszukaj odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego. Jeśli jedziesz na wycieczkę zorganizowaną, nie zdawaj się jedynie na ubezpieczenie, które zapewnia ci biuro turystyczne. Najczęściej są to podstawowe pakiety z bardzo niskimi limitami kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Są to zbyt małe sumy, żeby mogły zapewnić bezpieczny pobyt.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy, kto planuje urlop za granicą, powinien się ubezpieczyć w razie choroby. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii uzyskanie dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia w trakcie czasowego pobytu za granicą. Dzięki niej można zaoszczędzić czas i wydać mniej pieniędzy w przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń poza swoim krajem.

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia jej posiadaczowi taki sam dostęp do instytucji ochrony zdrowia działających w sektorze publicznym (np. lekarza, apteki, szpitala lub ośrodka zdrowia), jaki mają obywatele tego kraju. Jeśli posiadacz karty musi uzyskać pomoc medyczną w kraju, w którym ochrona zdrowia jest płatna, otrzyma wówczas od razu zwrot uiszczonej opłaty bądź zaraz po powrocie do swojego kraju. Pamiętaj! Szpital za granicą może odmówić świadczenia usług medycznych, jeżeli nie będziemy mieli wykupionego ubezpieczenia kosztów leczenia. Natomiast, jeśli wykupiliśmy polisę w jednej z firm ubezpieczeniowych, wówczas, aby ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych za leczenie za granicą, w terminie 7 dni od powrotu do kraju powinniśmy przedstawić oryginały faktur za usługi medyczne, z których skorzystaliśmy.

Pamiętaj! Zachowuj wszystkie rachunki oraz dokumenty dotyczącej przebiegu leczenia.

Ubezpieczenie bagażu

Zwykle ubezpieczenie bagażu jest zawarte w pakiecie obejmującym ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie będziemy mieli prawa do odszkodowania, gdy zaginięcie bagażu będzie wynikiem naszego zaniedbania, bycia pod wpływem środków odurzających lub przebywania na terytorium, gdzie toczy się wojna.

Assistance

Ubezpieczenie assistance zapewni za granicą lepszą ochronę niż standardowe ubezpieczenia turystyczne. Dzięki niemu otrzymamy szybki dostęp do pomocy medycznej w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także możliwość uregulowania związanych z tym płatności od razu i na miejscu. Wraz z polisą otrzymamy numery telefonów do współpartnerów towarzystwa ubezpieczeniowego za granicą. Dzięki temu, w przypadku zaistniałej szkody, można skontaktować się z towarzystwem, które skieruje nas do odpowiedniego szpitala.

Wypadek za granicą

W sytuacji, kiedy przytrafi nam się wypadek i jesteśmy poszkodowani, zdarzenie należy zgłosić na policję, gdzie zostanie wystawiony protokół z miejsca wypadku. Pozwoli on uzyskać odszkodowanie. W sytuacji, gdy nie wezwiemy policji, należy zapisać wszystkie informacje i dane o ubezpieczeniu sprawcy (imię, nazwisko, adres, numer polisy, okres ważności, nr rejestracyjny pojazdu, nazwa i adres zakładu ubezpieczeń). Informacje o uczestnikach kolizji najlepiej spisać na druku wspólnego oświadczenia o zdarzeniu.

Gdy do kolizji bądź stłuczki samochodowej dojdzie w kraju należącym do UE, należy zwrócić się do zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca. Można zrobić to za pośrednictwem naszego zakładu ubezpieczeń, który staje się wówczas automatycznie naszym reprezentantem w sprawie roszczenia. Na mocy policy zostanie nam także zagwarantowany nocleg, wyżywienie czy opieka medyczna – w zależności od wykupionego ubezpieczenia.

Gdy towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku nie będzie miało swojego reprezentanta ds. roszczeń na terenie Wielkiej Brytanii, wówczas należy skontaktować się Motor Insurers Bureau (odpowiednik Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), które na podstawie danych sprawcy poinformuje, w jakim zakładzie ubezpieczeń był on ubezpieczony, i kto jest jego reprezentantem w Wielkiej Brytanii.