Start Poradniki Szkoły i Edukacja

Szkoły i Edukacja

7037

Pomimo wspólnej cywilizacji, przywiązania do tych samych zasad, kraje europejskie różnią się znacznie miedzy sobą. Z tą myślą stworzyliśmy ten informator, który mamy nadzieję, pozwoli łatwiej zrozumieć, jak działa brytyjski system szkolnictwa.

Na początku: Pierwsze placówki dla małych dzieci to „play groups”, kolejne to „pre-schools” (odpowiednik edukacji przedszkolnej). Są one płatne, mogą być jednak częściowo finansowane przez rząd brytyjski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Children’s Information Service: www. southamptonchildcare.org.uk. Można również zadzwonić na bezpłatny numer: 0800 169 8833.
Dziecko powinno rozpocząć naukę we wrześniu tego roku, w którym skończyło 4 lata. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 5 roku życia. To wcześniej, niż w innych krajach, jednak szkoły są doskonale przygotowane do pracy z młodszymi uczniami, zachowują właściwe proporcje pomiędzy nauką i zabawą.

Nazwa szkoły – co oznacza?

W Southampton każdy przedział wiekowy ma swą szkołę. I tak, szkoły podstawowe mogą być „primary” lub „junior schools”; zerówki to „infant schools”. Poniższa tabela pokazuje, jak ma się nazwa szkoły do wieku dzieci, które do niej uczęszczają (wszystkie rodzaje tych szkół znajdują się w Southampton).

Rodzaj szkoły-Wiek dziecka
Infant School 4 – 6
Junior School 7 – 11
Primary School 4 – 11
Secondary School 11 – 16
College 16 – 18

Sprawę komplikuje fakt, iż niektóre szkoły średnie nazywają siebie „Academies” lub „High Schools”, a są takie, co mówią o sobie „colleges”!
Wiele szkół średnich specjalizuje się w jednej dziedzinie programu nauczania, muszą jednak zapewnić naukę wszystkich przedmiotów.

Chłopcy i dziewczęta!

Większość szkół w Southampton, to szkoły mieszane. Jedyne średnie szkoły niekoedukacyjne to: żeńska St. Anne oraz męska St. George (obie katolickie).W przeciwieństwie do szkół katolickich w innych krajach, nauka w nich jest bezpłatna.

Przechodzenie z klasy do klasy

Pierwsza klasa szkoły podstawowej to „Reception” lub „Year R”, kolejna, to „Year 1”. 16-letni uczniowie są „Year 11”.
Pod koniec roku szkolnego, każde dziecko przechodzi do kolejnej grupy, np. jeżeli dziecko jest „Year 7”, to od września rozpocznie naukę jako „Year 8”, bez względu na swoje zdolności i osiągnięcia w nauce. Uczniowie klas nie powtarzają.

Dział rekrutacji

Szukając szkoły dla swego dziecka, można skontaktować się z działem rekrutacji (nr tel. 0238083 2125). Dowiemy się tam, które szkoły najbliższe miejscu zamieszkania, dysponują wolnymi miejscami. Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym (4-11) muszą skontaktować się ze wskazaną szkołą, która jeśli wolne miejsca posiada, zaprasza rodziców na spotkanie (czasem są po szkole oprowadzani). Wtedy również rodzice dowiadują się, kiedy ich dziecko może rozpocząć naukę.
Rodzice dziecka zaczynającego naukę po raz pierwszy w zerówce/szkole podstawowej zostaną listownie poinformowani, gdzie znajduje się najbliższa szkoła w rejonie. Należy odebrać z tej szkoły formularz aplikacyjny, wypełnić go, a następnie wysłać do tej szkoły, na której rodzicom najbardziej zależy. W naszym systemie znajdują się tylko te dzieci, które urodziły się w naszym rejonie lub te, które korzystały z usług placówek zdrowotnych lub żłobków. Proszę upewnić się, czy Państwa dziecko jest zarejestrowane. Informacji takiej udziela dział rekrutacji.
Rodzice młodzieży gimnazjum i szkoły średniej (11-16) po uprzednim skontaktowaniu się z działem rekrutacji, otrzymują formularz aplikacyjny, który powinni wypełnić i odesłać. Zostanie on następnie przesłany do wskazanej przez nich szkoły. Szkoły średnie mają dwa tygodnie na udzielenie odpowiedzi, czy uczeń został przyjęty, czy nie (np. z powodu braku miejsc). Decyzję najczęściej podejmuje dział rekrutacji. Można się odwołać od decyzji odmownej, należy jednak podać powody, dla których ta właśnie szkoła jest preferowana. Zostaną one rozpatrzone przez komisję odwoławczą. Jeśli komisja również wyda decyzję odmowną, rodzice nadal mają obowiązek zapewnić dziecku edukację i muszą ponownie złożyć podanie o przyjęcie do innej szkoły.
Rodzice dzieci przyjętych otrzymają zaproszenie do obejrzenia szkoły. Wtedy również dowiedzą się, kiedy ich dziecko rozpocznie naukę.

Oczekiwania rodziców oraz dzieci wobec szkoły

Rodzice oczekują, że ich dziecko otrzyma pełną edukację, a lekcje prowadzone będą przez nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach.
W przypadku szczególnych potrzeb edukacyjnych dziecka, rodzice oczekują wsparcia. Podobnie, szkoła liczy na współpracę rodziców, zwłaszcza gdy pojawią się jakieś problemy związane ze szkołą i/lub nauką.
O postępach w nauce rodzice informowani są podczas wywiadówek, na które są wcześniej umawiani. Szkoła zachęca również do udziału w różnego rodzaju spotkaniach dotyczących ich dziecka. Pozostawanie w kontakcie ze szkołą jest niezwykle ważne. Dzięki temu rodzice są na bieżąco ze wszelkimi zmianami oraz wydarzeniami, jakie mają w niej miejsce. Mogą również sprawdzić postępy swego dziecka w nauce.
W odróżnieniu od szkoły średniej, w zerówce/szkole podstawowej uczniowie mają najczęściej kontakt z jednym lub kilkoma nauczycielami.
W szkole średniej każdego przedmiotu uczy inny nauczyciel. Z wychowawcą uczniowie widzą się rano i po południu podczas sprawdzania obecności. Pełni on również rolę ich mentora.

Czego szkoła oczekuje od dzieci i rodziców?

Uczniowie mają obowiązek regularnie uczęszczać do szkoły. W pierwszym dniu nieobecności dziecka, rodzice powinni szkołę powiadomić.
Rodzice mogą liczyć na pomoc szkoły, jeśli ich dziecko ma problemy z nauką lub z rówieśnikami. Szkoły zapewniają odpowiedni poziom edukacji, a co za tym idzie oczekują, że rodzice dopilnują, aby ich dziecko odrabiało zadaną pracę domową. Uczniowie młodszych klas szkół podstawowych potrzebują również pomocy w nauce czytania.

Frekwencja

Lata spędzone w szkole są niezwykle ważne
i zależy nam, aby ten czas był maksymalnie wykorzystany przez wszystkie dzieci. Uczęszczanie do szkoły w obcym kraju stawia zarówno przed dziećmi, jak i rodzicami, wiele wyzwań i dlatego właśnie uczestnictwo w codziennych zajęciach jest takie ważne.
Szkoły w Southampton mają frekwencję jedną z najniższych w kraju. Stopniowo wzrasta również liczba uczniów, którzy opuszczają lekcje. Tylko przy współpracy wszystkich rodziców można tę sytuację zmienić.

SAM i ODO

Zastanawiacie się pewnie, o czym mowa. SAM to maskotka, która odwiedza różne szkoły podstawowe i przekonuje, że wysoka frekwencja w szkole jest naprawdę ważna! SAM to School Attendance Matters (Liczy się Frekwencja w Szkole). Uczniowie naszych szkół uwielbiają się z nim spotykać i oglądać widowiska, podczas których towarzyszy mu ODO (Odd Days Off, czyli chodzenie w kratkę). ODO uświadamia, jak ważne jest, aby nie opuszczać pojedynczych dni i jak te nieobecności mogą zaszkodzić uczniom w szkole.
Plakaty z wizerunkiem SAM i ODO widoczne są w całym mieście. Znajdują się w gazetach, na szkolnych plakatach, dyplomach za dobrą frekwencję. SAM’a można spotkać w bramce szkolnej, jak wita się z dziećmi, które przychodzą do szkoły na czas. Warto skorzystać z okazji i przypomnieć swoim dzieciom, jak ważne jest chodzenie do szkoły i jak świetnie można się w niej bawić!!!

Choroba

Przy podejmowaniu decyzji o pozostawieniu dziecka w domu, prosimy o kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Niedopuszczalne jest, aby dziecko zostawało w domu z powodu choroby jego brata lub siostry.
Proszę pamiętać, że poranne dolegliwości często mijają, lepiej więc nie zostawiać dziecka w domu „na wszelki wypadek”. W razie wątpliwości prosimy zapoznać się ze wskazówkami, jakie umieściliśmy w naszym informatorze.
W ostateczności proszę dziecko wysłać do szkoły na zajęcia popołudniowe. O pomoc można również poprosić nauczyciela, lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę szkolną.

Kilka wskazówek:

– Podwyższona temperatura
Jeśli dziecko skarży się na dreszcze, jest mu na przemian zimno lub gorąco, może to oznaczać, że ma podwyższoną temperaturę. Powodów stanu podgorączkowego może być wiele, jeżeli więc po zastosowaniu zalecanych środków temperatura nadal się utrzymuje, nie powinniśmy wysyłać dziecka do szkoły. Jeśli natomiast po upływie 24h czuje się i wygląda lepiej, powrót jest jak najbardziej wskazany.

– Przeziębienie i kaszel
Zwykłe przeziębienie lub lekki kaszel nie powinny być przyczyną nieobecności w szkole. Drażniący lub przewlekły kaszel oznacza, że dziecko powinno zostać w domu. Do szkoły może wrócić, kiedy tylko poczuje się lepiej, a kaszel osłabnie.

– Wysypka
Wysypka może być jednym z pierwszych objawów takich zakaźnych chorób dziecięcych, jak ospa lub odra. Wysypka lub plamy/krostki mogą pojawić się na całym lub być zlokalizowane w jednym jego miejscu. Jeśli nie jesteśmy pewni przyczyny wysypki lub wykwitu skórnego, należy dziecko zabrać do lekarza, który ustali, czy możemy je wysłać do szkoły.

– Niegroźne bóle
Z reguły dziecko czuje się na tyle dobrze, że spokojnie możemy wysłać je do szkoły. Czasem jednak, np. gdy cierpi na uporczywy ból zęba lub ucha, potrzebna jest wizyta u dentysty lub lekarza. Niewielki ból głowy nie powinien być powodem pozostawania w domu.

– Wymioty, Biegunka
W przypadku wymiotów lub biegunki, dziecko nie powinno pojawić się w szkole, aż do ustąpienia dolegliwości. Jeśli objawy nie ustąpią, potrzebna jest konsultacja lekarska.

– Ból gardła
Nie ma przeciwwskazań do wysłania do szkoły dziecko, które skarży się tylko na ból gardła. Natomiast, jeśli towarzyszy mu podwyższona temperatura, powinno zostać w domu.

– Wizyta u lekarza
Wizyty u lekarza powinny być umawiane przed lub po szkole! Wyjątkiem są nagłe przypadki.
Przeciągające się nieobecności
Rodzice mogą zostać wezwani do szkoły, jeśli ich dziecko jest nieobecne w szkole przez trzy lub więcej dni oraz gdy często opuszcza pojedyncze dni. Spotkanie organizuje Education Welfare Oficer (pracownik Urzędu Miasta zajmujący się frekwencją w szkole) oraz pielęgniarka szkolna.

– Korespondencja
Rodzice muszą poinformować szkołę na piśmie w sytuacji, gdy ich dziecko:
– wymaga hospitalizacji lub oczekuje na operację, :
– ma założony gips lub szwy,
– nie może brać udziału w lekcjach wychowania fizycznego lub innych zajęciach, ruchowych przez trzy dni pod rząd.

– Dane kontaktowe
Szkoła kontaktuje się z rodzicami, jeśli ich dziecko nie czuje się dobrze. Ważne jest więc, aby wszystkie dane kontaktowe (adres, nr telefonu) były aktualne.

– Wakacje
Dziecko ma obowiązek regularnie uczęszczać do szkoły, więc wszelkie wyjazdy prosimy planować podczas wakacji/ferii. W sytuacjach wyjątkowych można zwrócić się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności, nie jest to jednak równoznaczne z jej otrzymaniem. Wysyłanie dziecka do kraju ojczystego na leczenie lub wizytę u dentysty, nie powinno mieć miejsca podczas semestru szkolnego.

– Kary pieniężne
Niektóre szkoły w Southampton mogą ukarać rodziców lub opiekunów dziecka grzywną (Fixed Penalty Notice) za nieusprawiedliwione nieobecności w szkole. Grzywna, w wysokości £50.00 od rodzica/opiekuna powinna zostać uiszczona w terminie 24 dni.
Niezapłacenie kary pieniężnej w terminie powoduje, że kwota wzrasta do £100.00.
Każda szkoła przypomina rodzicom o obowiązku regularnego uczęszczania ich dzieci na zajęcia szkolne. Wszelkie nieobecności są powodem wielu braków w edukacji; utrudniają one również proces adaptacji w szkole oraz uniemożliwiają odkrywanie potencjału możliwości ucznia.

– Gnębienie w szkole
Wszelkie formy gnębienia dziecka na terenie szkoły rodzice powinni natychmiast zgłaszać nauczycielom. Tylko dzięki szybkiej interwencji będą oni w stanie pomóc rozwiązać zaistniałe konflikty i sprawić, że dziecko będzie czuło się bezpiecznie. Nie cierpmy w milczeniu. Powiadamiajmy szkołę o wszelkich problemach.

– Ważne, że jesteście!
Frekwencja dziecka jest bardzo uważnie sprawdzana przez szkołę oraz władze miejscowe. Słaba frekwencja uniemożliwia poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. Rodzice są odpowiedzialni za regularne uczęszczanie ich dziecka do szkoły. Prosimy więc o kontakt z nami, w przypadku problemów. Szkoła oraz The School Attendance Team podejmą wszelkie możliwe starania, aby zapewnić rodzicom pomoc.
Rodzice ponoszą również odpowiedzialność za to, aby ich dziecko otrzymało kształcenie w pełnym wymiarze. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować skierowanie sprawy do sądu. Chodzenie do szkoły to nie wybór, to obowiązek prawny!

Czy wiedzą Państwo, że?

90% frekwencja roczna oznacza, że dziecka nie ma w szkole pół dnia każdego tygodnia w ciągu całego roku szkolnego!
90% frekwencja na przełomie 5 lat, oznacza że dziecka nie było w szkole pół roku!
Opuszczenie 17 dni w roku szkolnym = uzyskanie oceny niższej na egzaminie maturalnym (egzaminy GCSE zdają uczniowie w wieku 16 lat)
Osoby dobrze wykształcone zarabiają średnio dwa razy więcej, niż dorośli bez kwalifikacji.
Wasze dziecko ma wyjątkową szansę władać biegle dwoma językami.
Drogi Rodzicu, jeśli chcesz pomóc swemu dziecku poprawić frekwencję i nie zmarnować życiowej szansy:
regularnie dowiaduj się jak wygląda jego frekwencja
wykazuj zainteresowanie życiem szkoły. Dzieci chętniej uczęszczają do szkoły, jeśli wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie i że jest ktoś, kto chętnie ich wysłucha
jak najszybciej poinformuj szkołę o nieobecności dziecka i planowanej dacie powrotu do szkoły. Informację tę może przekazać również przyjaciel/ przyjaciółka, jeżeli język jest barierą. Poza tym, coraz częściej wśród pracowników szkoły znajduje się osoba mówiąca po polsku.
zgadzaj się na pozostanie w domu tylko wtedy, gdy twoje dziecko jest rzeczywiście chore
nie planuj wakacji/wyjazdów podczas semestru szkolnego
zapoznaj się i sprawdzaj rozkład lekcji. Przypominaj swemu xiecku o zabraniu stroju na w-f oraz drobnych na przerwę obiadową. Czytaj korespondencję ze szkoły. Jeśli czytanie sprawia ci trudność, poproś o przetłumaczenie tekstu na język ojczysty lub pomoc w zrozumieniu
doceniaj wysiłki swego dziecka i chwal je za dobrą frekwencję kiedy tylko nadarza się ku temu okazja. Poradź się szkoły w sprawach konfliktowych.
Spóźnienia
Kwestie spóźnień traktowane są bardzo poważnie, ponieważ mają one negatywny wpływ na naukę. Pierwsze pół godziny w szkole jest bowiem najważniejsze. Spóźniający się uczniowie są często rozdrażnieni przez pozostałą część dnia. Nieumiejętność kształtowania dobrych relacji ma negatywny wpływ na ucznia zarówno w szkole, jak i jego dorosłym życiu.

Na zakończenie

Szkoły angielskie znacznie różnią się od szkół w innych krajach. Czasami różnice te mogą wydawać się dziwne, warto jednak nie poddawać się. Wasze dziecko ma niepowtarzalną okazję władać biegle dwoma językami i poznać dobrze obie kultury. Ta nauka z pewnością zaowocuje w ich przyszłym życiu.
Informator powstał dzięki EU Welcome przy współpracy z Southampton School Attendance and Safeguarding Team.
Z EU Welcome można skontaktować się na kilka sposobów:
– można zadzwonić na numer tel. 07786 392886
– można przesłać e-mail na adres: euwelcome@yahoo.co.uk lub wejść na stronę internetową www.euwelcome.org
Celem EU Welcome jest udzielanie pomocy, organizowanie wydarzeń kulturalnych, spotkań, które mają na celu ułatwienie integracji osób przybyłych z innych krajów europejskich w mieście Southampton. Postaramy się również znaleźć odpowiedź na wszelkie nurtujące Was pytania dotyczące szkolnictwa, jak również innych dziedzin.
Aby skontaktować się z School Attendance and Safeguarding Team, można zadzwonić na numer tel. 023 8083 3279