Start Polecane Szczepienia dzieci w Wielkiej Brytanii

Szczepienia dzieci w Wielkiej Brytanii

1428

Szczepienia dzieci w Wielkiej Brytanii nie są tak jak w Polsce obowiązkowe i rodzic może sam zdecydować, czy chce zaszczepić swoją pociechę czy też nie. Szczepienia są również darmowe a NHS oferuje przede wszystkim skojarzone szczepienia,czyli kilka szczepionek w jednym zastrzyku. Wszystko po to, aby uniknąć częstego nakłuwania rączki czy uda dziecka i zapobiegać występowaniu stanów zapalnych.

Program szczepień ochronnych dzieci realizowany jest głównie w ich pierwszych 5 latach życia. Najwięcej szczepień przypada na okres niemowlęcy.

Kalendarz szczepień ochronnych dla dzieci na Wyspach wygląda następująco:

Pierwsze szczepienie zaliczane przez brytyjski NHS do rutynowych odbywa się, gdy noworodek kończy drugi miesiąc życia. Rozpoczyna ono regularny program szczepień przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, pneumokokom i zapaleniu opon mózgowych typu C.

Drugi miesiąc życia

6-in-1 vaccine – DtaP/IPV/Hib/HepB – jedna szczepionka obejmująca 6 chorób (stąd zwana jest również 6 in 1 vaccine) takich jak: diphteria – błonica, hepatitis B – wirus zapalenia wątroby typu B, tetanus – tężec, whooping cough (pertussis) – krztusiec (koklusz), polio, Haemophilus influenzae b (Hib) – bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) – szczepionka przeciwko zakażeniu pneumokokowemu (pneumococcal infection);

Rotavirus vaccine – szczepionka przeciw rotawirusom, podawana doustnie

Men B (Meningitis B) – szczepionka przeciwko meningokokom grupy B – meningokowemu zapaleniu opon mózgowych typu B (meningococcal group B);

Trzeci miesiąc:

DTaP/IPV/Hib – błonnica, tężec, krztusiec/koklusz, polio, Haemophilus influenzae type b (Hib);

Meningitis C (MenC) – szczepionka przeciwko meningitis C – meningokowemu zapaleniu opon mózgowych typu C (meningococcal group C).

Czwarty miesiąc:

6 in 1 (DtaP/IPV/Hib/HepB) – trzecia dawka;

PCV – druga dawka

Men B – druga dawka.

Dwunasty miesiąc:

Haemophilus influenzae typu b (Hib), zakażenia meningokokowe grupy C

Trzynasty miesiąc:

MMR – Odra, świnka, różyczka oraz zakażenia pneumokokowe

PCV – Pneumococcal conjugate vaccine (zakażenie pneumokokowe);

Trzy lata i cztery miesiące do pięciu lat:

DTaP/IPV – błonnica, tężec, krztusiec i polio;

MMR – odra, świnka i różyczka;

Trzynaście lat do osiemnastu lat:

Td/IPV – błonnica, tężec i polio;

Dziewczynki w wieku od dwunastu do trzynastu lat:

HPV (human papillomavirus) – wirus brodawczaka ludzkiego, będący przyczyną raka szyjki macicy (szczepionka nie jest obowiązkowa, a w przypadku dziewczynek poniżej 16-tego roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego).