Start Wiadomości Liczba bezdomnych w Anglii wzrosła o jedną czwartą

Liczba bezdomnych w Anglii wzrosła o jedną czwartą

295

Liczba osób w Anglii śpiących na ulicy wzrosła jesienią 2023r. o 27% w porównaniu z danymi rok wcześniej.

W każdym regionie kraju wzrosła liczba przypadków bezdomności przy czym największy wzrost odnotowano w Londynie, wynoszącym prawie jedną trzecią.

Rząd twierdzi, że wydaje 2,4 miliarda funtów na pomoc bezdomnym i osobom zagrożonym bezdomnością.

Liczba kobiet śpiących pod gołym niebem wzrosła o prawie jedną czwartą, podczas gdy liczba obywateli spoza UE wzrosła o 87,7%.

Ponad połowę całkowitego wzrostu dotknęła 20 samorządów lokalnych, co stanowiło 7% ogółu obszarów.