Start Poradniki Jak używać grzejników akumulacyjnych (ang. storage heaters)?

Jak używać grzejników akumulacyjnych (ang. storage heaters)?

16474

Ogrzewanie akumulacyjne zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający korzystanie z niskiej taryfy nocnej za elektryczność do ogrzewania mieszkania. Niniejszy przewodnik wyjaśni ci, jak najlepiej wykorzystać ten system grzewczy, wskazując różne rodzaje grzejników akumulacyjnych oraz taki sposób używania ich, by energia nie była marnowana.

Grzejniki akumulacyjne podczas niskiej taryfy nocnej magazynują ciepło, które jest następnie stopniowo uwalniane przez cały dzień do ogrzewania domu. Nowoczesne grzejniki akumulacyjne mocowane są do ściany, aby zwiększyć ich stabilność. Każdy z grzejników posiada oddzielny przewód elektryczny i każdy powinien posiadać oddzielny włącznik znajdujący się na ścianie obok grzejnika.
Włącznik na ścianie powinien być włączony (ustawiony na 'on’) przez cały okres grzewczy. Specjalna instalacja elektryczna zapewni pobieranie tańszej energii elektrycznej. Większość tego typu grzejników ma 2 pokrętła regulujące. Znajdują się one na górze z prawej strony grzejnika, czasem pod klapą.
Regulator mocy wejściowej (ang. input/ charge control) kontroluje ilość magazynowanego ciepła. Podczas bardzo zimnych dni ustaw go na 'maksimum’. Kiedy jest cieplej, zmniejsz ustawienie. Powinieneś używać tego pokrętła tylko w razie zmiany warunków pogodowych.
Regulator mocy wyjściowej (ang. output control/ room temperature control/ boost control) decyduje, jak dużo zmagazynowanego ciepła zostaje uwolnionego poprzez otwieranie i zamykanie klapki znajdującej się za przednią kratką grzejnika. Im większy będzie numer ustawiony na tym pokrętle, tym klapka będzie się częściej otwierać dając więcej ciepła. Ustaw pokrętło na niższy numer podczas dnia (najniższy jeśli jesteś poza domem), aby jak najoszczędniej korzystać z ogrzewania. Ustaw pokrętło na wyższy numer wieczorem lub kiedy przyjdziesz do domu, jeśli potrzebujesz więcej ciepła. Przed pójściem spać, ustaw z powrotem na najniższą moc.

Automatyczne grzejniki akumulacyjne są bardzo proste w użyciu, gdyż pozwalają na wcześniejsze ustawienie temperatury na każdym z grzejników.
Należy regulować pokrętło mocy wejściowej (input/ charge) przez pierwszych kilka dni zanim zostanie ustalona idealna temperatura. Kiedy zostanie znaleziona odpowiadająca Ci temperatura, nie należy zmieniać ustawień pokrętła, gdyż grzejnik automatycznie dostosuje ilość ciepła do Twojego ustawienia.
Można zwyczajnie ustawić regulator mocy wyjściowej (output/ boost) na minimum. Jeśli w ciągu dnia będziesz potrzebować więcej ciepła ustaw więcej mocy na pokrętle. Pozostawiając wyższe ustawienie na pokrętle spowodujesz, że będzie następował automatyczny wzrost temperatury każdego dnia.

Można regulować oddzielnie temperaturę na poszczególnych grzejnikach akumulacyjnych, co oznacza możliwość ustawienia różnej temperatury w różnych pokojach. Grzejniki te używane w sposób poprawny zapewnią dużo tańsze ogrzewanie niż kominki elektryczne czy konwektory.

Piecyki akumulacyjne dwufunkcyjne mają wbudowany konwektor, który działa niezależnie według zwykłej stawki dziennej. Jest on użyteczny, kiedy potrzebujemy nieco bardziej ogrzać mieszkanie w bardzo chłodne dni lub też na początku czy pod koniec sezonu grzewczego, kiedy potrzebujemy niewiele ciepła, a druga część grzejnika akumulująca ciepło jest wyłączona. Konwektor nie jest ekonomiczny, a więc niezalecany do używania jako główne źródło ciepła podczas całego sezonu grzewczego.
Regulatory mocy wejściowej i wyjściowej działają tak jak w opisanych wyżej grzejnikach zwykłych i automatycznych.
Konwektor umiejscowiony z przodu grzejnika posiada własną regulację z czerwoną lub pomarańczową diodą wskazującą, że konwektor jest włączony.

Piecyki akumulacyjne z wentylatorem wykorzystują wiatraczek regulujący wychodzące ciepło i wydmuchujący z dołu grzejnika ciepłe powietrze do pomieszczenia. Niektóre modele mają również wbudowany konwektor działający niezależnie według zwykłej stawki dziennej podobnie jak w piecykach dwufunkcyjnych.
Regulator mocy wejściowej kontroluje ilość magazynowanego ciepła. W bardzo zimne dni ustaw regulator na najwyższy wskaźnik, w cieplejsze wybierz niższy wskaźnik. Należy zmienić ustawienia jedynie w razie zmiany warunków pogodowych.
Wiatraczek reguluje wychodzące ciepło i wydmuchuje ciepłe powietrze do pomieszczenia. Niektóre modele posiadają dwuprędkościowy wiatraczek umożliwiający regulację ilości emitowanego ciepła. Niski numer na pokrętle decyduje o normalnej pracy grzejnika, zaś wysoki numer lub ustawienie boost powoduje szybkie ogrzanie pomieszczenia.
Niektóre grzejniki akumulacyjne z wentylatorem posiadają automatyczny kontroler mocy wejściowej z wbudowanym czujnikiem monitorującym temperaturę powietrza. Po wybraniu dogodnego ustawienia grzejnika nie należy go zmieniać, gdyż grzejnik dostosuje ilość magazynowanego ciepła do twoich ustawień.
W trakcie nocy grzejnik ustala potrzebną ilość ciepła do zmagazynowania, należy zatem upewnić się, że funkcja boost jest wyłączona (OFF) oraz zmniejszyć ustawienia regulatora temperatury do MINIMUM, aby grzejnik mógł się naładować.
W przypadku grzejników z wentylatorem i umocowanym do nich konwektorem, włącznik i wyłącznik oraz regulatory temperatury znajdują się zazwyczaj z prawej strony grzejnika.

Zapamiętaj: wykorzystaj jak najlepiej zmagazynowaną w grzejniku tańszą energię cieplną, używaj konwektora jedynie kiedy to konieczne.

Bezpieczne korzystanie z ogrzewania piecykami akumulacyjnymi
Dobrze jest zamontować odpowiednie zabezpieczenie na wypadek pozostawienia bez nadzoru młodszych dzieci, osób starszych lub nie w pełni sprawnych w pobliżu grzejnika.
Nigdy nie przykrywaj powierzchni grzejnika ani nie blokuj powietrza wydostającego się z kratki grzejnika.
Upewnij się, że zasłony znajdują się w odległości minimum 150mm od górnej części grzejnika.

Southampton City Council dziękuje firmie Southern Electric za możliwość skorzystania z materiałów informacyjnych.