Start Poradniki Ile kosztuje opieka nad dziećmi i jaka pomoc jest dostępna?

Ile kosztuje opieka nad dziećmi i jaka pomoc jest dostępna?

1796

Plany zwiększenia liczby żłobków dla dwulatków i liczby opiekunek do dzieci zostały wprowadzone w lipcu.

Rząd twierdzi, że umożliwienie jednej dorosłej osobie opiekowania się pięcioma, a nie czwórką dzieci może pomóc w obniżeniu kosztów ponoszonych przez rodziców.

Jakie są rodzaje opieki nad dziećmi w Wielkiej Brytanii?

Główne rodzaje płatnej opieki nad dziećmi to:

  • Childminders (Opiekunki do dzieci), które mieszkają we własnym domu i tam opiekują się dziećmi
  • Nurseries (Żłobki), które opiekują się dziećmi w wieku od kilku miesięcy do wieku szkolnego
  • Preschools (Przedszkola), które oferują zorganizowane zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole
  • Nannies (Nianie), które sprawują opiekę nad dziećmi w domu rodzinnym.

Jak droga jest opieka nad dziećmi w Wielkiej Brytanii?

Średni koszt opieki nad dzieckiem w wieku poniżej dwóch lat w Wielkiej Brytanii wynosi około 14 000 funtów rocznie.

Według Kongresu Związków Zawodowych opłaty wzrosły o 44% od 2010 r. – wzrost o ponad 2000 funtów rocznie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) umieszcza Wielką Brytanię na trzecim miejscu wśród swoich członków, za Szwajcarią i Nową Zelandią

Dane dotyczą rodziny z dwójką dzieci w wieku dwóch i trzech lat, które uczęszczają do placówki opiekuńczej przez co najmniej 40 godzin tygodniowo. Uwzględniają również różne rodzaje pomocy państwa oferowanej w każdym kraju.

Czy zmiana wskaźnika opieki nad dziećmi zmniejszy koszty opieki nad dziećmi?

Obecnie przepisy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej przewidują, że na każde czworo dzieci w wieku dwóch lat przypada jeden opiekun.

Rząd proponuje zwiększenie tej liczby do pięciorga dzieci dla Anglii, podobnie jak w Szkocji.

Mówi się, że zmiana może obniżyć koszty opieki nad dziećmi nawet o 15%, około 40 funtów tygodniowo.

Badanie przeprowadzone przez Institute for Fiscal  Studies ostrzega, że ​​zmniejszenie kosztów opieki nad dziećmi przyniosłoby korzyści głównie lepiej zarabiającym rodzicom, którzy wydają najwięcej na opiekę nad dziećmi. Raport zaleca, aby rząd poprawił wykorzystanie istniejącego wsparcia na opiekę nad dziećmi przez rodziny o niższych dochodach, z których wiele nie zdaje sobie sprawy z pełnego zakresu dostępnego wsparcia.

Jaka pomoc dostępna jest w ograniczeniu kosztów opieki nad dziećmi?

Dzieci w wieku trzech i czterech lat mają prawo do bezpłatnej opieki nad dziećmi w całej Wielkiej Brytanii, z różnymi systemami w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Musi to być „zatwierdzona opieka nad dziećmi”. Oznacza to, że usługodawca musi być zarejestrowany, z odpowiednimi kwalifikacjami dla każdego rodzaju opieki nad dzieckiem.

W Anglii wszystkie trzy- i czterolatki otrzymują co najmniej 15 godzin bezpłatnej opieki nad dziećmi tygodniowo przez 38 tygodni w roku. Wydłuża się ona do 30 godzin dla pracujących rodziców, pod warunkiem, że ich dochód spełnia kryteria kwalifikacyjne.

Dwulatki w Anglii w pewnych okolicznościach są również uprawnione do 15 godzin bezpłatnej opieki nad dzieckiem, na przykład jeśli rodzina otrzymuje Universal Credit lub dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej.

Oprócz bezpłatnych godzin, w całej Wielkiej Brytanii dostępna jest tax-free childcare. W ramach tego programu rząd wpłaca 2 funty na konto za każde 8 funtów wpłacanych przez rodzinę, do kwoty 2000 funtów na dziecko rocznie.

Uprawnione rodziny w Anglii mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny na dzieci (child benefit) w wieku do 16 lat. Wynosi on 21,80 GBP tygodniowo na pierwsze dziecko i 14,45 GBP tygodniowo na kolejne dzieci, chociaż górna granica zasiłku może ograniczać wysokość zasiłku rodzinnego, jaki może otrzymać rodzina.