Start Polecane Census – Spis Powszechny Ludności w Wielkiej Brytanii

Census – Spis Powszechny Ludności w Wielkiej Brytanii

3129
0

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii mogą otrzymać grzywnę w wysokości 1000 funtów, jeśli nie wezmą udziału w spisie ludności, który przypada na niedzielę, 21 marca.

Co 10 lat wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii i Walii proszone są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich stylu życia i sytuacji życiowej, zwanego Spisem Ludności. Ankieta zapewnia unikalny wgląd w populację kraju i społeczeństwo, w którym żyjemy, i ma na celu pomóc organizacjom w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i finansowania usług publicznych.

Tegoroczny Dzień Spisu Ludności przypada 21 marca, a jego ukończenie jest obowiązkowe, a gospodarstwom domowym, które tego nie zrobią grozi grzywna.

Kiedy ma się odbyć spis powszechny?

Spis ludności w 2021 r. ma się odbyć w niedzielę 21 marca i dotyczy tylko gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Spis ludności w Szkocji został przesunięty na 2022 rok z powodu trwającej pandemii Covid-19. Data spisu ludności w Irlandii Północnej nie została jeszcze ogłoszona.

Jak to się odbywa?

Badanie jest rejestrowane przez Urząd Statystyk Narodowych (ONS) i po raz pierwszy w tym roku będzie prowadzone głównie online. Celem ONS jest wypełnienie 75% spisów ludności w trybie online, a pozostałą część na tradycyjnych formularzach papierowych.

Większość gospodarstw domowych otrzyma w liście wysłanym przez rząd unikalny kod, który umożliwi im wypełnienie spisu ludności przez Internet.

Pytania spisu są modyfikowane za każdym razem, gdy jest przeprowadzany, w celu odzwierciedlenia potrzeb w danym czasie, chociaż spis z 2021 r. będzie w dużej mierze podobny do spisu z 2011 r., z pytaniami o wiek, pochodzenie etniczne, religię, zatrudnienie i związki.

Jednak w tym roku uwzględniono trzy nowe pytania, w tym o status weterana, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Czy spis powszechny jest obowiązkowy?

Census Act 1920 nakłada na wszystkich mieszkańców Anglii i Walii obowiązek uczestniczenia w spisie. Osoby, które nie spełnią tego prawnego wymogu wypełnienia kwestionariusza, mogą zostać ukarane grzywną do 1000 GBP, ponieważ jest to przestępstwo.

Podawanie nieprawidłowych informacji jest również przestępstwem, dlatego należy je wypełniać poprawnie.

PoprzedniPrzed wyjazdem z Anglii musisz podać powód podróży
NastępnyRada Okręgu Eastleigh wzywa obywateli UE do składania wniosków o pozostanie w UK