Start Polecane Census – Spis Powszechny Ludności w Wielkiej Brytanii

Census – Spis Powszechny Ludności w Wielkiej Brytanii

3604

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii mogą otrzymać grzywnę w wysokości 1000 funtów, jeśli nie wezmą udziału w spisie ludności, który przypada na niedzielę, 21 marca.

Co 10 lat wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii i Walii proszone są o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich stylu życia i sytuacji życiowej, zwanego Spisem Ludności. Ankieta zapewnia unikalny wgląd w populację kraju i społeczeństwo, w którym żyjemy, i ma na celu pomóc organizacjom w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania i finansowania usług publicznych.

Tegoroczny Dzień Spisu Ludności przypada 21 marca, a jego ukończenie jest obowiązkowe, a gospodarstwom domowym, które tego nie zrobią grozi grzywna.

Kiedy ma się odbyć spis powszechny?

Spis ludności w 2021 r. ma się odbyć w niedzielę 21 marca i dotyczy tylko gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Spis ludności w Szkocji został przesunięty na 2022 rok z powodu trwającej pandemii Covid-19. Data spisu ludności w Irlandii Północnej nie została jeszcze ogłoszona.

Jak to się odbywa?

Badanie jest rejestrowane przez Urząd Statystyk Narodowych (ONS) i po raz pierwszy w tym roku będzie prowadzone głównie online. Celem ONS jest wypełnienie 75% spisów ludności w trybie online, a pozostałą część na tradycyjnych formularzach papierowych.

Większość gospodarstw domowych otrzyma w liście wysłanym przez rząd unikalny kod, który umożliwi im wypełnienie spisu ludności przez Internet.

Pytania spisu są modyfikowane za każdym razem, gdy jest przeprowadzany, w celu odzwierciedlenia potrzeb w danym czasie, chociaż spis z 2021 r. będzie w dużej mierze podobny do spisu z 2011 r., z pytaniami o wiek, pochodzenie etniczne, religię, zatrudnienie i związki.

Jednak w tym roku uwzględniono trzy nowe pytania, w tym o status weterana, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Czy spis powszechny jest obowiązkowy?

Census Act 1920 nakłada na wszystkich mieszkańców Anglii i Walii obowiązek uczestniczenia w spisie. Osoby, które nie spełnią tego prawnego wymogu wypełnienia kwestionariusza, mogą zostać ukarane grzywną do 1000 GBP, ponieważ jest to przestępstwo.

Podawanie nieprawidłowych informacji jest również przestępstwem, dlatego należy je wypełniać poprawnie.