Start Wiadomości „Zasiłki dla imigrantów mogą zostać wstrzymane” – Trybunał UE daje Cameronowi zielone...

„Zasiłki dla imigrantów mogą zostać wstrzymane” – Trybunał UE daje Cameronowi zielone światło

1035
0
Photo credit: The Prime Minister's Office / Foter / CC BY-NC-ND

Prawo do pobierania świadczeń socjalnych przez imigrantów z krajów należących do UE może zostać wstrzymane podczas pierwszych trzech miesięcy ich pobytu na terenie innego kraju członkowskiego – oświadczył rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wydanej przez siebie opinii, rzecznik stwierdził, że nawet jeśli dany imigrant aktywnie poszukuje pracy, bezpośrednio po przyjeździe nie powinien być uprawniony do pobierania państwowych świadczeń.

Pozytywna, z punktu widzenia rządu Davida Camerona, opinia będzie stanowiła silny argument w debacie podczas renegocjacji warunków członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Kluczowym postulatem premiera jest właśnie ograniczenie “turystyki zasiłkowej”.

Trybunał zabrał głos w sprawie zasiłków dla imigrantów po tym, jak obywatel Hiszpanii złożył skargę na rząd Niemiec, który pozbawił go prawa do zasiłku pomimo podjęcia przez mężczyznę udokumentowanych prób znalezienia zatrudnienia.

„Umożliwienie pobierania świadczeń socjalnych obywatelom innych krajów UE, którzy nie posiadają wystarczających środków aby samodzielnie się utrzymać, może doprowadzić do masowych migracji i w efekcie stanowić duże obciążenie dla systemu danego państwa” – czytamy w opinii Trybunału.

„Nowoprzybyłych z danym krajem nie łączą silne związki. Mogą się one opierać na znajomości z osobami tam zamieszkałymi, jednak jeśli chodzi o relacje z państwem jako takim – są one nikłe” – argumentuje rzecznik generalny i dodaje, że ograniczenie prawa do opieki socjalnej przez pierwsze trzy miesiące pobytu jest zgodne z europejskim prawem.

PoprzedniW UK nikt nie chce opiekować się seniorami. „Więcej zarobisz na wykładaniu towaru”
NastępnyFestiwal Common People powróci za rok