Start Wiadomości Zarejestruj się, żeby głosować

Zarejestruj się, żeby głosować

863
0

Obywatele polscy zamieszkali w Wielkiej Brytanii będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w kraju nad Tamizą wyłącznie osobiście. I tylko po wcześniejszej rejestracji lub pobraniu zaświadczenia. Na zgłoszenie do spisu wyborców mamy czas do 10 października.

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się w niedzielę 13 października. W drodze głosowania zostanie wybranych łącznie 460 posłów do Sejmu oraz 100 senatorów do Senatu. Polacy zamieszkali w Wielkiej Brytanii będą głosować na kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w okręgu nr 19 w Warszawie (okręg 20-mandatowy) oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu nr 44 w Warszawie (okręg jednomandatowy). 

Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do 22 września.

Jak głosować w Wielkiej Brytanii? Możliwości mamy dwie. Po pierwsze, z właściwego urzędu gminy w Polsce możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i wraz z nim udać się do konsulatu w dniu wyborów. W przypadku braku takiego zaświadczenia – musimy złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców u konsula. Zgłoszenie umożliwiające przystąpienie do głosowania za granicą można złożyć w formie ustnej lub pisemnej, za pośrednictwem telefaksu, telefonu lub w formie elektronicznej (po uruchomieniu niedziałającej jeszcze strony: ewybory.msz.gov.pl). 

Lista placówek, w których można dokonać zgłoszenia dostępna jest tutaj.

Wspomniane zgłoszenie – jak wylicza gazeta.pl – powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu z miejscem i datą jego wydania. – Dodatkowo wyborca musi podać miejsce wpisania do rejestru wyborców – w przypadku obywateli czasowo przebywających za granicą należy podać odpowiednią gminę w Polsce. Po zgłoszeniu wyborca otrzymuje wydane przez konsula zaświadczenie o prawie do głosowania.

Na zgłoszenie do spisu wyborców mamy czas do 10 października.

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie na stronach internetowych placówek zagranicznych oraz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

**************************

Ambasada RP

Londyn, 47 Portland Place, W1B 1JH
Tel. +44 2072913520
Tel. +44 2072913543
Fax: +44 2072913576
Email: london@msz.gov.pl
WWW: www.londyn.msz.gov.pl
Telefon dyżurny po godzinach pracy placówki: +44 7939594278

Konsulat Generalny RP

Edynburg, 2 Kinnear Road, EH3 5PE
Tel. +44 131 552 0301
Fax: +44 131 5517135
Email: edinburgh@msz.gov.pl
www: www.edynburg.msz.gov.pl
Telefon dyżurny po godzinach pracy placówki i w dni wole: +44 7713488246

Konsulat Generalny RP

Manchester, Manchester One, 53 Portand Street, Manchester M1 3LD
Tel. dyżurny: +44 776 997 5719
Tel. +44 1612454130
Fax: +44 1612368709
Email: manchester.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www: www.manchester.msz.gov.pl
Telefon dyżurny po godzinach pracy placówki: +44 776 997 5719

ŹRÓDŁOgoniec.com
PoprzedniOszustka, która wyłudzała benefity będzie musiała pracować za darmo
NastępnyEastleigh Film Festival powraca