Start Wiadomości Zakaz dawania klapsów w Szkocji

Zakaz dawania klapsów w Szkocji

273
0

Szkocja jako pierwsza w Wielkiej Brytanii wprowadzi zakaz stosowania kar cielesnych na dzieciach.

Do tej pory zapisy prawne w Szkocji mówiły o używaniu siły fizycznej w celu karania dzieci tak długo, jak kara ta mogła być oceniona jako “rozsądna”. Teraz wyjątek ten całkowicie zniknie z zapisu prawnego, a każdy “atak cielesny” stanie się przestępstwem.

Zakaz bicia dzieci wprowadziła również Walia, ale wprowadzenie odpowiedniego zapisu prawnego zostało odroczone do 2022 roku. Anglia i Irlandia Północna nie mają obecnie planów, aby zakazać stosowania klapsów.