Start Polecane Wzrost bezdomnych w Londynie „pokazuje pełny wpływ kryzysu kosztów utrzymania”

Wzrost bezdomnych w Londynie „pokazuje pełny wpływ kryzysu kosztów utrzymania”

525
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Według nowych danych organizacji charytatywnej, które pokazują pełny wpływ kryzysu związanego z kosztami utrzymania, obserwuje się wzrost liczby osób bezdomnych w Londynie z czego połowa to osoby, które po raz pierwszy trafili na ulicę.

Między styczniem a marcem zespoły informacyjne zarejestrowały łącznie 3107 osób bez domu w stolicy – ​​o 14% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Liczby pochodzą z najnowszego raportu Combined Homelessness and Information Network (CHAIN), który został zlecony i sfinansowany przez Greater London Authority (GLA).

Z ostatniego podsumowania z początku 2023 r. prawie połowa – 1490 osób bezdomnych– po raz pierwszy spała pod gołym niebem.

Dodano przy tym, że liczba nowych osób śpiących na ulicy w tym okresie była o 15% wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Organizacje charytatywne wielokrotnie wzywały rząd do dalszych działań w celu zreformowania prywatnego sektora wynajmu, wzywając do opublikowania długo oczekiwanej ustawy o reformie najemców.

Homeless Link, krajowa organizacja charytatywna członkowska zrzeszająca organizacje pracujące bezpośrednio z osobami bezdomnymi w Anglii, powiedziała, że ​​​​ludzie w stolicy stoją w obliczu „stałej presji” i że jednocześnie „zawodzą systemy, które powinny chronić tych ludzi”.