Start Coronavirus Wytyczne jak zapobiegać zakażeniu w miejscach pracy

Wytyczne jak zapobiegać zakażeniu w miejscach pracy

1025
0

W ramach stopniowego znoszenia restrykcji, wiele firm zaczyna powoli wznawiać swoją działalność. Brytyjski rząd opublikował wytyczne, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa w miejscach pracy.

Najpierw do pracy mają wrócić osoby pracujące na budowach, w fabrykach i pracujące na zewnątrz. Rząd jednak zastrzega, że powrót do pracy jest możliwy tylko wtedy, gdy stworzone zostaną odpowiednie warunki.

W przypadku prac wykonywanych głównie na zewnątrz, np. w budownictwie czy rolnictwie, nie są wymagane dodatkowe środki ochrony osobistej, jak maseczki na twarz. Należy natomiast zwiększyć liczbę wejść, zróżnicować godziny przybywania do pracy, ograniczyć wejście osób z zewnątrz. Tereny budowy czy rolne powinny być podzielone na sektory, aby ograniczyć kontakt między poszczególnymi zespołami pracowników, a tam, gdzie to możliwe, pracownicy powinni wykonywać jeden typ zajęcia dziennie, by zmniejszyć ilość dotykanych przez nich narzędzi i maszyn. Te zaś powinny być odkażane po każdym użyciu.

Wytwarzanie i przetwórstwo żywności również nie wymaga środków ochrony osobistej poza tymi, które i tak już były konieczne. Zaleca się natomiast, by pracownicy podzieleni byli na stałe zmiany, tak aby zmniejszyć możliwość przekazania wirusa, by nie przekazywać bezpośrednio używanych wspólnie narzędzi oraz by dostawy były rzadsze, ale większe, co pozwoli ograniczyć kontakty z osobami z zewnątrz.

Pracownicy biurowi w miarę możliwości nadal powinni pracować z domu, a jeśli to nie jest możliwe, powinny zostać wprowadzone zróżnicowane godziny rozpoczynania i zakończenia pracy, a także przerw na lunch, aby ograniczyć możliwość gromadzenia się osób.

PoprzedniFirma Carnival UK zamierza zlikwidować 450 miejsc pracy
NastępnyFirma turystyczna Tui boryka się z kryzysem. Tysiące miejsc pracy zagrożonych