Start Poradniki Wizyta u lekarza w UK. Co trzeba wiedzieć?

Wizyta u lekarza w UK. Co trzeba wiedzieć?

7388
Photo credit: hang_in_there / Foter / CC BY

Jak działa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii? Co zrobić, by udać się na darmową wizytę do lekarza pierwszego kontaktu? Jak ubiegać się o zwrot kosztów transportu do szpitala oraz komu przysługują bezpłatne recepty?

Te pytania frapują nas, gdy mieszkamy w Wielkiej Brytanii i obcy jest nam tutejszy system zdrowotny. Mamy tutaj jednak sporo praw, więc warto z nich skorzystać, aby nie narażać się na zbyt wysokie koszty za opiekę medyczną.
Jak działa NHS? National Health Service (NHS), czyli Narodowa Służba Zdrowia, jest utrzymywana ze środków publicznych, z wyjątkiem opłat za niektóre recepty oraz usługi dentystyczne i okulistyczne. Do korzystania z NHS mają prawo osoby mieszkające i pracujące w Wielkiej Brytanii. Państwowa Służba Zdrowia jest zarządzana osobno na terenie Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, jednak jakość tych usług jest porównywalna.

Do bezpłatnych świadczeń mają prawo osoby, które: legalnie przebywają w Wielkiej Brytanii co najmniej 12 miesięcy, przybyły do UK, żeby osiedlić się na stałe, przyjechały do pracy lub prowadzą własną działalność, podjęły tu studia lub kurs trwający co najmniej 6 miesięcy. Jeśli pracujesz na statku zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii lub pływającym na brytyjskich wodach terytorialnych, wykonujesz prace misyjne, jesteś wolontariuszem w opiece zdrowotnej lub socjalnej, to ciebie również dotyczy bezpłatna opieka na Wyspach. Co ciekawe, NHS jest piątym pod względem wielkości pracodawcą na świecie, który zatrudnia 1,7 mln osób.

GP – lekarz rodzinny
Lekarz rodzinny, czyli General Practitioner (GP) jest głównym źródłem kontaktu, jeśli chodzi o opiekę medyczną. GP zapewnia podstawową opiekę medyczną, udziela również porad dotyczących rzucania palenia lub diety. Jeśli stan pacjenta tego wymaga, lekarz kieruje go na badania, do specjalisty lub na leczenie w szpitalu. Na wizytę czeka się około dwóch dni, i najlepiej umówić się telefonicznie.

Rejestracja u GP jest bezpłatna, jak większość usług, które świadczy. Jeśli dopiero co zamieszkałeś na Wyspach, zalecane jest zarejestrowanie się w lokalnej przychodni (surgery). Następnie będziesz musiał wypełnić formularz GMS1, który powinien być dostępny w przychodni. Kiedy zostaniesz zarejestrowany jako pacjent, otrzymasz pocztą kartę NHS Medical Card oraz numer NHS Number, którym od tej pory będziesz się posługiwał. Jeśli już uda ci się zarejestrować i umówić, czeka cię pierwsza wizyta tzw. check up. Jeśli nie mówisz dobrze po angielsku – weź ze sobą słownik lub osobę, która ten język zna, ponieważ w kontakcie z lekarzem istotny jest dobrze przeprowadzony wywiad. Jeśli masz obawy związane ze swoją znajomością języka angielskiego, możesz poinformować o tym recepcjonistkę, wtedy będziesz mógł skorzystać z tłumaczenia telefonicznego „Language Line” lub poprosić o obecność tłumacza z urzędu miasta (ta usługa jest bezpłatna dla Polaków). Jeśli rejestracja nie jest możliwa z powodu braku miejsc w danej placówce, istnieje możliwość zapisania się.

Pomoc w nagłych wypadkach i hospitalizacja
W nagłych wypadkach: utraty krwi, zasłabnięcia, przenikliwego ból, trudności z oddychaniem, przedawkowania leków, podejrzeniu złamania kości itd. należy zgłosić się pod numer 999, by wezwać karetkę lub zgłosić się do najbliższej placówki zdrowia obsługującej nagłe przypadki tzw. Accident and Emergency Departament. W internecie, wpisując swój kod pocztowy, możesz uzyskać informacje oraz numer telefonu do najbliższej siedziby tego typu oraz mapę dojazdu.

Jeśli znalazłeś się w szpitalu, to pracownicy tej jednostki mogą poprosić cię o dokumenty przedstawiające twój status: dokument potwierdzający tożsamość np. paszport, aktualne pozwolenie na pracę – jeśli jest wymagane na twoim stanowisku pracy, dokumenty potwierdzające twoje zatrudnienie w UK, może to być również aktualny list od pracodawcy. Osoby, które nie mieszkają na stałe na terenie Wielkiej Brytanii lub przebywają tu nielegalnie, w razie choroby mogą być poproszone o opłatę za służbę zdrowia. Podczas pobytu w szpitalu masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów transportu w ramach programu Hospital Travel Costs Scheme (HTCS) na terenie Szkocji i Wielkiej Brytanii. Do otrzymania pomocy masz prawo ubiegać się, gdy ty lub partner otrzymujecie: Income Support – zasiłek dla osób o niskich dochodach, Jobseeker’s Allowance – zasiłek dla osób szukających pracy, Guarantee Credit – dodatek emerytalny, posiadasz zaświadczenie o zwolnieniu z opłat w NHS lub masz prawo do pomocy w ramach programu NHS low-income shame i posiadasz zaświadczenie HC2 lub HC3. Najlepiej wybrać najtańszy środek transportu, czyli transport publiczny. Jeśli konieczny jest przejazd samochodem, refundacji podlega koszt paliwa oraz parkingu. Nie można za to ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do osoby chorej.

Jak ubiegać się o refundację?
Podczas wizyty w szpitalu należy udać się do działu finansowego NHS, zabrać ze sobą dokumenty poświadczające konieczność wizyty oraz dowody otrzymywania świadczeń uprawniających do pomocy. Następnie należy wypełnić formularz wniosku HC5 i dołączyć wszystkie dokumenty związane z podróżą. Można go dostać w biurach Jobcentre Plus i w szpitalach lub zamówić go telefonicznie pod numerem telefonu 08701 555 455. Wniosek należy wysłać w okresie do 3 miesięcy od udzielonej nam opieki medycznej.

Recepty
Za tzw. Prescriptions, czyli recepty w Anglii należy zapłacić. Natomiast w Szkocji, Irlandii i Walii te usługi są bezpłatne. Jednak niektóre osoby mają prawo ubiegać się o zwolnienie z opłat lub otrzymanie recept bezpłatnie. Aby dostać takie zaświadczenie, należy poprosić swojego lekarza o formularz FP92A, a lekarz w szpitalu lub lekarz dyżurny podpisze wniosek.

  • Kogo obejmuje zwolnienie z opłat za recepty?
  • osoby poniżej 16. roku życia i te do 18. roku życia uczące się dziennie
  • osoby powyżej 60. roku życia
  • kobiety w ciąży i w okresie do roku od urodzeniu dziecka
  • osoby lub partnerzy, którzy otrzymują: Pension Credit, Income Support, Employment and
  • Support Allowance, Jobseeker’s Allowance, Tax Credit.

Realizując darmową receptę w aptece, należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające możliwość otrzymania ulgi.