Start Brexit Unia Europejska pospiesza Wielką Brytanię w sprawie Brexitu

Unia Europejska pospiesza Wielką Brytanię w sprawie Brexitu

906
0

Szefowie państw Unii Europejskiej wezwali Wielką Brytanię do przyspieszenia negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty.

Unia Europejska wyraziła niepokój brakiem postępu w sprawie ustalenia granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Przyszła sytuacja prawna Irlandii Północnej jest jednym z kluczowych nierozwiązanych problemów w toku negocjacji dotyczących Brexitu.

Według Unii, Brytyjczycy mają problem z przełożeniem ustaleń politycznych na język prawny. Dwie propozycje, które przedstawił Londyn dotyczące Irlandii Północnej i zasad wolnego rynku zostały odrzucone przez Unię jako niewystarczające.

Kwestia uregulowania lądowej granicy między Irlandią a Irlandią Północną była uważana za łatwą do rozwiązania. W założeniu granica miała być „niewidzialna” i prawie nieodczuwalna dla ludzi mieszkających po obu jej stronach. Negocjatorzy nie mogą jednak dojść do porozumienia jak konkretnie rozwiązać tę sprawę.