Start Wiadomości „UK jest zbyt różnorodna, a islam zagraża demokracji” – Wyspiarze coraz bardziej...

„UK jest zbyt różnorodna, a islam zagraża demokracji” – Wyspiarze coraz bardziej radykalni

1091
0

Coraz większej liczbie Brytyjczyków nie podoba się fakt, że w ich kraju mieszkają przedstawiciele szeregu mniejszości etnicznych. W „zjednoczenie w różnorodności” nie wierzy niemal 40 procent mieszkańców Wysp. Większość uważa również, że islam stanowi zagrożenie dla demokracji.

Ankietowani przez YouGov Brytyjczycy udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy twoim zdaniem multikulturowość wpływa na warunki życia w Wielkiej Brytanii pozytywnie czy też negatywnie?”. 38 procent z nich przyznało, że różnorodność etniczna to powód pogarszania się sytuacji w kraju. Sprzeciw wobec takiego poglądu wyraziło 37 procent badanych. 12 procent nie miało na ten temat zdania.

Zwiększa się również odsetek osób, które uważają, że islam, postrzegany jedynie w kategoriach wyznania, a nie ideologii islamistycznej, jest zagrożeniem dla zachodniej demokracji. Obecnie z takim twierdzeniem zgadza się 56 procent Brytyjczyków, z czego 27 uważa, że zagrożenie to jest ogromne. Religię, wyznawaną przez muzułmanów za nieszkodliwą uznaje 35 procent Wyspiarzy, a 15 nie ma na ten temat zdania.

Na pytanie „Czy uważasz, że atak podobny do tego, który miał miejsce w Londynie 7 lipca 2005 roku ma szansę się powtórzyć” pozytywnie odpowiedziało 79 procent Brytyjczyków. Z kolei jeśli chodzi o opinie na temat mieszkających w UK muzułmanów, stwierdzeniem, które jako najbliższe własnym przekonaniom wskazało 60 procent Brytyjczyków, było: „To niebezpieczna mniejszość, której członkowie nie przejawiają lojalności wobec Wielkiej Brytanii oraz są gotowi popełnić lub przynajmniej poprzeć akt terroru”.

ŹRÓDŁOpolishexpress.co.uk
PoprzedniPonad 14 milionów Brytyjczyków czeka tydzień na wizytę u lekarza
NastępnyRatunek kobiecie, która wpadła do wody w Portsmouth