Start Brexit Twardy Brexit a prawa obywateli Unii Europejskiej – rząd przedstawił swoje plany

Twardy Brexit a prawa obywateli Unii Europejskiej – rząd przedstawił swoje plany

1709
0

Brytyjskie ministerstwo do spraw wyjścia kraju z Unii Europejskiej opublikowało wczoraj szczegóły planów dotyczących przyszłych praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii na wypadek tzw.  twardego brexitu, czyli opuszczenia Wspólnoty bez umowy regulującej przyszłe relacje.

W 11-stronicowym dokumencie podkreślono, że „aby usunąć wszelką niepewność dotyczącą ich przyszłości, brytyjski rząd chce zapewnić obywateli UE, że są mile widziani, mogą pozostać w Wielkiej Brytanii w razie braku porozumienia”

Jak wskazano, niezależnie od zakończenia procesu ratyfikacji umowy wyjścia z UE, rząd planuje procedować w oparciu o wynegocjowane ustalenia dotyczące praw obywatelskich.

Nawet w przypadku załamania się negocjacji w sprawie brexitu wszystkie osoby, które legalnie będą przebywały w Wielkiej Brytanii przed datą opuszczenia Wspólnoty, tj. 29 marca 2019 roku, „będą mogły pozostać i kontynuować swe życie w zasadzie tak, jak do tej pory”, zachowując prawo do pracy, studiowania i dostępu do świadczeń publicznych.

Spodziewane są jednak drobne zmiany wobec propozycji zapisanej w umowie.

W razie bezumownego wyjścia z UE nie byłoby dwuletniego okresu przejściowego, rozpoczynającego się od daty opuszczenia Wspólnoty. W efekcie datą graniczną dla zachowania prawa pobytu byłby dzień brexitu, 29 marca 2019 roku, a nie – jak zakłada się w ramach wypracowanego przez obie strony porozumienia – 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie termin obowiązkowej rejestracji w nowym systemie migracyjnym, pozwalającym na uzyskanie tzw. statusu osoby osiedlonej (settled status), zostałby skrócony do końca 2020 roku, a nie do końca czerwca 2021, jak zaproponowano w projekcie umowy.

Z kolei prawo do łączenia rodzin – dające prawo do wjazdu dla najbliższych członków rodziny, np. dzieci, partnerów, rodziców i dziadków mieszkających w momencie wyjścia z UE poza granicami Wielkiej Brytanii – obowiązywałoby do 29 marca 2022 roku.

Jednocześnie od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy, które w przyszłości będą regulowały kwestie migracyjne.

PoprzedniWedług Ofsted, szkoły w Hampshire znacznie się poprawiły
NastępnyNaprawiono usterki sieci O2. Będzie rekompensata dla klientów