Start Wiadomości Tragiczna sytuacja w angielskich placówkach położniczych

Tragiczna sytuacja w angielskich placówkach położniczych

259
0

Organ nadzoru nad placówkami medycznymi twierdzi, że usługi związane z opieką okołoporodową w Anglii spadły do alarmującego poziomu.

Komisja ds. jakości usług medycznych (CQC) stwierdziła, że obserwuje pogarszanie się jakości usług i „stale” dostrzega problemy z zarządzaniem i sprawowaniem kontroli w placówkach położniczych.

Ian Trenholm, szef CQC, stwierdził, że są to nieprawidłowości „systemowe” w całym NHS, przy czym obecnie dwie na pięć placówek położniczych jest ocenianych jako wymagające poprawy lub niewystarczające.

Raport komisji opublikowano zaledwie kilka dni po tym, jak ujawniono wyniki dochodzenia, z którego wynika, że około 45 dzieci mogłoby przeżyć, gdyby miały zapewnioną lepszą opiekę w East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust.

W tym przypadku niektóre matki zmarły przy porodzie lub doznały uszczerbku na zdrowiu, podczas gdy część dzieci doznało uszkodzeń mózgu, na skutek zaniedbań i zignorowania zaleceń wydanych przez organy kontrolujące placówkę.

PoprzedniWyższy rabaty za korzystanie z energii elektrycznej poza godzinami szczytu
NastępnyPolicja złapała 29 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w Eastleigh