OSTATNIE ARTYKUŁY

Liczba osób w Anglii śpiących na ulicy wzrosła jesienią 2023r. o 27% w porównaniu z danymi rok wcześniej. W każdym regionie kraju wzrosła liczba przypadków bezdomności przy czym największy wzrost odnotowano w Londynie, wynoszącym prawie jedną trzecią. Rząd twierdzi, że wydaje...
Klienci Virgin Media O2 stoją przed wyborem między najwyższymi podwyżkami cen usług szerokopasmowych i komórkowych w połowie umowy a horrendalnie wysokimi opłatami za rezygnację, sięgającymi setek funtów, twierdzi grupa konsumencka „Which?”. Virgin Media i O2, które w 2021 r. połączyły...
Kasy samoobsługowe powszechnie funkcją w sklepach Aldi w Wielkiej Brytanii a klienci mogą szybko przy ich użyciu dokonać płatności za zrobione zakupy. Niestety wielu z nich jest oburzonych, gdy odkrywają mało znaną zasadę obowiązującą przy takich terminalach. W serwisie X, formalnie...
Nowy raport sugeruje, że należy rozważyć ograniczenie letnich wakacji szkolnych w Anglii, aby pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jak wynika z raportu po pandemii na temat zwalczania nierówności w edukacji, czterotygodniowe wakacje zamiast sześciotygodniowej przerwy mogą stanowić część zmian „w...
Od kwietnia po obniżeniu przez Ofgem górnego pułapu cenowego w odpowiedzi na ceny hurtowe, średni rachunek za energię dla gospodarstw domowych spadnie do najniższego poziomu od dwóch lat. Organ regulacyjny ogłosił, że dla typowego gospodarstwa domowego korzystającego z podwójnego paliwa...
Porozumienie to jest najnowszym z szeregu porozumień między Wielką Brytanią a Europą, w tym porozumienia z zeszłego roku wypracowanego z Francją w celu zacieśnienia współpracy między organami ścigania w obu krajach. Jest ono również następstwem dyskusji pomiędzy premierem a przewodniczącą...