Start Brexit Rząd złożył projekt ustawy o nowym systemie imigracyjnym

Rząd złożył projekt ustawy o nowym systemie imigracyjnym

1197
0

Rząd Wielkiej Brytanii złożył w Izbie Gmin projekt ustawy o punktowym systemie imigracyjnym. Zgodnie z ustawą, po upływie okresu przejściowego zakończy się swobodny przepływ osób z UE.

Po upływie okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 roku zakończy się swobodny przepływ osób i zacznie obowiązywać punktowy system imigracyjny. System ma zrównać status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw, a także radykalnie ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach. Jednak dotyczyć on będzie tylko nowych imigrantów. To oznacza, że ok. 3,2 mln obywateli państw UE, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, będzie mogło pozostać i dalej pracować, o ile złożą wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

Kevin Foster, wiceminister przyszłych granic i imigracji powiedział: „Dziś zrobiliśmy doniosły pierwszy krok w kierunku zakończenia swobodnego przemieszczania się i odzyskania kontroli nad naszymi granicami. Nasz solidniejszy i bardziej sprawiedliwy system imigracyjny oparty na punktach będzie przyciągał najzdolniejszych i najlepszych z całego świata, dając pierwszeństwo przyjeżdżającym do Wielkiej Brytanii ze względu na umiejętności, a nie na podstawie posiadanego paszportu”.

Poprzedni35 miejsc pracy zostanie utworzonych w nowym magazynie w porcie w Southampton
NastępnyPrzygotowania do Brexitu kosztują rząd ponad 4 miliardy funtów