Start Southampton Renowacja zabytkowego budynku Weigh House została zakończona

Renowacja zabytkowego budynku Weigh House została zakończona

202
0

Odrestaurowano zabytkowy budynek w Southampton, który prawdopodobnie został zbudowany 700 lat temu.

Weigh House na French Street na starym mieście przechodził remont od końca zeszłego roku w ramach wartego 6,7 miliona funtów projektu modernizacji zabytków miasta.

Uważa się, że budynek pochodzi z XIII wieku i był kiedyś wypełniony sprzętem do ważenia towarów, takich jak żywność i wełna, przewożonych do i z miasta.

W ramach prac Rada Miejska Southampton usunęła całą twardą zaprawę cementową i zastąpiła ją zaprawą wapienną, bardziej tradycyjnym materiałem, który jest bardziej „kompatybilny” z kamieniem.

Ściany budynku zostały ustabilizowane poprzez wymianę kotew z kutego żelaza na system kotew ze stali nierdzewnej Cintec. Wymieniono okna i część kamieniarki. Ściany pokryto darnią zawierającą mieszankę dzikich kwiatów, aby chronić je przed gniciem w przyszłości.

Budynek został wcześniej odrestaurowany w 1936 roku i stał się salą szkolną dla sąsiedniej szkoły St John’s, ale później został uszkodzony po uderzeniu bomby podczas II wojny światowej.

PoprzedniFestiwal Notting Hill: Mężczyzna, 21 lat, zmarł po dźgnięciu nożem
NastępnyRozpoczęto petycję, aby zatrzymać parkowanie na chodniku w Southampton