Start Wiadomości Publiczne molestowanie zagrożone karą do dwóch lat więzienia

Publiczne molestowanie zagrożone karą do dwóch lat więzienia

202
0

Publiczne molestowanie, takie jak np. zaczepki na ulicy, zostanie uznane za szczególne przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat zamiast sześciu miesięcy, ogłosiła minister spraw wewnętrznych.

Przestępstwo to jest już karalne na mocy artykułu 4 ustawy o porządku publicznym z 1986 r., który stanowi, że osoba winna „umyślnego nękania, alarmowania o niebezpieczeństwie” może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do sześciu miesięcy.

Jednak konsultacje przeprowadzone latem wykazały, że eksperci uważają, że w szczególności molestowanie seksualne jest powszechnym problemem, z potrzebą konkretnego przestępstwa, aby „wyjaśnić” społeczeństwu i policji niezgodność z prawem publicznego molestowania.

Aby podkreślić „powagę” publicznego molestowania seksualnego i „zachęcić” kobiety do zgłaszania przypadków na policję, minister spraw wewnętrznych Suella Braverman zadeklarowała poparcie rządu dla projektu ustawy członka publicznego, który przewiduje dłuższy wyrok dla winnych popełnienia przestępstwa.

Nawoływanie, podążanie za kimś lub celowe blokowanie mu drogi już wkrótce w Anglii będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

„Każda kobieta powinna czuć się bezpiecznie, chodząc po naszych ulicach bez strachu przed molestowaniem lub przemocą” – powiedziała Braverman.

PoprzedniTroje dzieci utonęło po wpadnięciu do zamarzniętego jeziora
NastępnyRozpoczęto projekt Solent Seascape w celu przywrócenia siedlisk morskich