Start Poradniki Przekraczanie granicy Polski w okresie świątecznym

Przekraczanie granicy Polski w okresie świątecznym

1569

W związku ze stanem epidemii odradzane są wszelkie podróże. 

Osobom, które będą jednak z ważnych przyczyn planować przyjazd do Polski, przypomina się, że w związku COVID-19 na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Granicę RP można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach, a wzmożony ruch powoduje wydłużenie czasu oczekiwania. MSZ apeluje, by planując podróż, w miarę możliwości wybierać przejścia graniczne o mniejszym natężeniu ruchu.

Granica z Niemcami

Granicę z Niemcami można przekraczać przez przejścia drogowe: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą. 

Granica z Litwą

Granicę z Litwą można przekroczyć w Budzisku i Ogrodnikach, ze Słowacją w Barwinku i Chyżnem.  

Granica z Czechami

Na granicy z Czechami funkcjonują przejścia: Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz przejście Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni) tylko z ruchem pieszym. Należy jednak pamiętać, że tranzyt przez Czechy dla ruchu osobowego pozostaje zamknięty. Możliwy jedynie przejazd tirów i ciężarówek.

Czasy oczekiwana na przekroczenie granicy podawane są na stronie www.strazgraniczna.pl

Obowiązkowa kwarantanna

Należy pamiętać, że wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Jeśli podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania, to może to być miejsce zbiorowej kwarantanny. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany. 

Ważne: w przypadku odbywania kwarantanny w miejscu zamieszkania, kwarantannie poddawani są wszyscy domownicy. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny podmiot, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

(gov.pl)