Start Polecane Przedstawiono plany dwóch nowych farm słonecznych

Przedstawiono plany dwóch nowych farm słonecznych

305
0

Złożono plany dla dwóch farm słonecznych w dystrykcie Winchester.

Deweloperzy chcą zbudować dużą farmę słoneczną w pobliżu Three Maids Hill – w widocznym miejscu na północ od Winchester, obok dwóch głównych dróg, a także na terenach uprawnych na północny wschód od Old Alresford w pobliżu Armsworth.

Wnioskodawca Environoma Asset Management proponuje 45-hektarową farmę na czterech polach na terenach uprawnych pomiędzy A272 i A34 na północ od węzła Three Maids Hill. Farma wytwarzałaby do 25 megawatów (MW), co wystarczyłoby do zasilania 8965 domów.

Oprócz setek paneli słonecznych powstałaby powiązana infrastruktura, w tym ogrodzenia, podstacje, zbiorniki magazynowe i akumulatory, aby wytworzona energia mogła zostać przesłana do sieci krajowej w najbardziej efektywnych momentach.

W liście do Rady Miasta Winchester agenci Pegasus powiedzieli o propozycji: „Ma to na celu odniesienie się do lokalnych i krajowych celów w zakresie energii odnawialnej i ostatecznie zmniejszenie zależności od źródeł opartych na paliwach kopalnych jako formy produkcji energii”.