Start Southampton Postępy w szkole w Hampshire docenione przez Ofsted

Postępy w szkole w Hampshire docenione przez Ofsted

632
shutterstock

Wizytacja Ofsted w szkole średniej w Hampshire wykazała znaczną poprawę, od czasu kiedy w zeszłym roku placówka otrzymała ocenę „niewystarczającą”.

Wizyta monitorująca w Test Valley School w Stockbridge wykazała, że ​​„kierownictwo poczyniło postępy w ulepszaniu szkoły”.

Placówka jest teraz na dobrej drodze do uzyskania oceny dobrej w ciągu 18-24 miesięcy od pierwszej inspekcji, która miała miejsce w październiku 2022 r.

Od stycznia Test Valley wyznaczyła dyrektora wykonawczego, dyrektora szkoły, SENCO, kierownika KS3, biuro ds. kontaktów z rodziną oraz dodatkowe wsparcie duszpasterskie.

W najnowszym raporcie chwalono szkołę za poprawę standardów.

Stwierdzono również, że „wielu pracowników i uczniów dostrzega okres pozytywnych, szybkich zmian, przez które obecnie przechodzi szkoła”.

Inspektorzy odnotowali wpływ  wprowadzonych szkoleń dla personelu na lepsze doświadczenia edukacyjne uczniów.