Start Southampton Portswood Broadway: początek konsultacji

Portswood Broadway: początek konsultacji

594
Image: Southampton City Council

Rozpoczęły się konsultacje na temat realizacji kontrowersyjnego planu próbnego, który ograniczy ruch na części ruchliwej głównej ulicy.

Realizacja projektu Portswood Broadway ma ruszyć w niepełnym wymiarze godzin na początku 2025 r. wraz z wprowadzeniem bramki dla autobusów.

Podczas sześciomiesięcznego okresu próbnego autobusy, taksówki i rowery będą jedynymi pojazdami, które będą mogły poruszać się po odcinku Portswood Road pomiędzy Westridge Road a St Denys Road w godzinach 7:00–10:00 oraz 16:00–19:00 od poniedziałku do soboty.

Rada Miasta Southampton utworzyła grupę zarządzającą, która ma współpracować z mieszkańcami i firmami nad szczegółami procesu.

Grupa, skupiająca stowarzyszenia mieszkańców, przedstawicieli biznesu, grupy lobbystów i policję, spotkała się po raz pierwszy 16 maja.

W czasie spotkania, uzgodniono zakres zadań i program prac, a także obszary, które mają zostać objęte procesem wspólnego projektowania strefy aktywnego podróżowania.

Dyskusje na spotkaniu kontrolnym, które odbyło się w lutym, koncentrowały się na konsultacjach przeprowadzonych przez władze lokalne jesienią ubiegłego roku.

Radni opozycji powiedzieli, że mieszkańcy nie mieli możliwości wyrażenia chęci pozostawienia drogi w obecnym kształcie.

Petycja sprzeciwiająca się planowi uzyskała prawie 3000 podpisów, a protesty odbyły się na Portswood.