Start Southampton Policja Hampshire umorzyła w 2020 r. szereg dochodzeń w sprawie przestępstw związanych...

Policja Hampshire umorzyła w 2020 r. szereg dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z kontrolą i przymusem

386
0

Dane pokazują, że policja w Hampshire porzuciła 93 procent spraw dotyczących zarzutów stosowania przymusu lub kontrolowania zachowania w pierwszym roku pandemii.

Dane opublikowane przez Krajowy Urząd Statystyczny pokazują, że policja Hampshire zarejestrowała 477 zarzutów dotyczących przymusu lub kontrolowania zachowań w latach 2020-21.

Liczba ta spadła z 489 rok wcześniej – ale różne liczby sugerują, że większość spraw nigdy nie trafi na salę sądową. Spośród 392 spraw zamkniętych przez siły w Hampshire w latach 2020-21, 93 procent zostało porzuconych z powodu trudności ze zgromadzeniem dowodów, podczas gdy tylko 25 zakończyło się oskarżeniem lub wezwaniem podejrzanego do sądu.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ponad dziewięć na dziesięć dochodzeń zamkniętych w kraju w latach 2020-21 zostało umorzonych z powodu trudności dowodowych, podczas gdy tylko cztery procent zakończyło się postawieniem zarzutów.

PoprzedniW Wielkiej Brytanii uruchomiono pilotażowy program czterodniowego tygodnia pracy
NastępnyNieubezpieczony kierowca przyłapany na korzystaniu z telefonu komórkowego na drogach