Z pewnych powodów twoje małżeństwo nie przetrwało próby czasu bądź szybko okazało się, że zupełnie do siebie nie pasujecie. Choć decyzja o rozstaniu jest trudna, czasem warto ją podjąć, aby dać sobie i partnerowi szasnę na nowe życie. Jak...
Kiedy Polacy mogą otrzymywać Child Benefit? Czy jest wypłacany na dziecko w Polsce? Jak należy się starać o ten zasiłek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zasiłku na dziecko w UK. Każdy rodzic lub opiekun, który ma dziecko w wieku do...
Poradnik dla obywateli Unii Europejskiej ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie. (I) Obywatele UE mogą ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie drogą naturalizacji (Naturalisation), (II) Wymogi, które należy spełnić i (w większości) udokumentować: Być w wieku powyżej 18 lat, Być zdrowym umysłowo, Posiadać zamiar dalszego życia...