Pochodzącemu z Polski pracownikowi Tesco przyznano odszkodowanie w wysokości 12 tys. euro po tym, jak dyskryminowany mężczyzna złożył skargę na sieć do Trybunału Równości. Pracownik oddziału Tesco położonego w irlandzkiej miejscowości Sligo pozwał pracodawcę, ponieważ w przysługującym mu dniu wolnym...
Brytyjska Rada Pediatrów i Zdrowia Dziecka domaga się obniżenia dozwolonej prędkości na drogach do 20 mil na godzinę. Ma to obniżyć ilość wypadków na drogach i poprawić stan zdrowia dzieci. Pediatrzy zobowiązali kolejny rząd do wprowadzenia przepisów. Głównym argumentem ma...
Podczas najnowszego naboru policja będzie brała pod uwagę kandydatów, którzy w przeszłości byli skazani za drobne przestępstwa – kradzieże czy posiadanie narkotyków. „Daily Mail” artykuł informujący o zmianie przepisów zatytułował: „Narkomani i złodzieje z wyrokami będą mogli wstąpić do policji:...