Nowy raport sugeruje, że należy rozważyć ograniczenie letnich wakacji szkolnych w Anglii, aby pomóc uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jak wynika z raportu po pandemii na temat zwalczania nierówności w edukacji, czterotygodniowe wakacje zamiast sześciotygodniowej przerwy mogą stanowić część zmian „w...
Od kwietnia po obniżeniu przez Ofgem górnego pułapu cenowego w odpowiedzi na ceny hurtowe, średni rachunek za energię dla gospodarstw domowych spadnie do najniższego poziomu od dwóch lat. Organ regulacyjny ogłosił, że dla typowego gospodarstwa domowego korzystającego z podwójnego paliwa...
Porozumienie to jest najnowszym z szeregu porozumień między Wielką Brytanią a Europą, w tym porozumienia z zeszłego roku wypracowanego z Francją w celu zacieśnienia współpracy między organami ścigania w obu krajach. Jest ono również następstwem dyskusji pomiędzy premierem a przewodniczącą...