Start Brexit Okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii do 2020 roku

Okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii do 2020 roku

829
0

Unijni ministrowie 27 państw Wspólnoty zdecydowali, że okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii w przyszłym roku powinien potrwać do końca 2020 roku.

Unia Europejska zaproponowała zamknięcie okresu przejściowego dla Zjednoczonego Królestwa 31 grudnia 2020 roku. Do tego czasu w Wielkiej Brytanii obowiązywać będą wszystkie prawa wspólnotowe, tak jakby kraj ten nadal pozostawał członkiem Unii.

Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania będzie musiała przestrzegać wszystkich regulacji wynikających z umów zawartych z Unią. Będzie również brała udział w unii celnej i jednolitym rynku z pełnym zachowaniem wolności przepływu towarów, usług, kapitału i osób.

PoprzedniNiezwykły Festiwal Światła powraca do Southampton
NastępnyBrytyjczycy najbardziej zapracowanym narodem w UE