Start Wiadomości Obcokrajowcy chcą studiować w Polsce. Rekordowe dane

Obcokrajowcy chcą studiować w Polsce. Rekordowe dane

1826
0

W tym roku akademickim odnotowano rekordowy wzrost liczby zagranicznych studentów studiujących na polskich uczelniach. Liczba ta wzrosła o 10 tysięcy. W Polsce studiuje już ponad 46 tysięcy obcokrajowców, najwięcej – z Ukrainy i Białorusi.

Według danych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy większość obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach – 83 proc. – to osoby z krajów europejskich. Zainteresowanie nauką w naszym kraju sięga jednak daleko poza granice Europy, bo na studia do naszego kraju w tym roku przyjechały osoby ze 158 krajów leżących na wszystkich kontynentach.
Obcokrajowcy na polskich uczelniach stanowią 3,1 proc. ogółu studentów. Rok temu odsetek ten wyniósł 2,3 proc., osiem lat temu było to zaledwie 0,6 proc.

Znaczący przyrost liczby zagranicznych studentów – o ponad 28 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim – spowodowany jest głównie znaczącym napływem studentów z Ukrainy. Obecnie studiuje ich w Polsce ponad 23 tysiące – o ponad 2 tysiące więcej niż w poprzednim roku.

Studenci z Ukrainy stanowią już ponad połowę liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Według Bianki Siwińskiej z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy skokowy przyrost liczby Ukraińców spowodowany jest konsekwentną promocją polskich uczelni na Ukrainie, m.in. w ramach programu “Study in Poland”, jak i trudną sytuacją polityczną Ukrainy.

Drugą największą grupę studentów zagranicznych w Polsce stanowią Białorusini, studiuje ich w naszym kraju ponad 4 tys. Kolejni są Norwegowie – 1,5 tys., Szwedzi – 1,3 tys. oraz Hiszpanie – blisko 1,2 tys.

W Polsce studiuje ponad pół tysiąca studentów z Azji, choć – jak zwraca uwagę Siwińska – jest to liczba niewielka w porównaniu ze średnią światową. Najwięcej studentów z Azji to Chińczycy (785 osób). Na polskich uczelniach studiuje także 410 Tajwańczyków, 545 – Hindusów, 205 – Wietnamczyków, 211 – Malezyjczyków. Rośnie też liczba studentów z Arabii Saudyjskiej (804) i Turcji (1024).

Ponad 100 studentów pochodzi z Ameryki Południowej (największa grupa – 49 osób – to Brazylijczycy). Spada liczba studentów z Ameryki Północnej i Środkowej (jest ich 1172, o 174 mniej niż w roku ubiegłym). Większy wzrost zainteresowania ofertą polskich uczelni obserwujemy natomiast w Afryce (liczba studentów stamtąd wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego do 719, o 127).

Fundacja Perspektywy podkreśla, że wzrost odsetka studentów zagranicznych na polskich uczelniach ma także związek ze spadkiem ogólnej liczby studentów w Polsce. W tym roku na polskich uczelniach studiuje 1 mln 469 tys. osób, co oznacza spadek o ponad 265 tys. w stosunku do sytuacji sprzed trzech lat.

Studiowanie poza granicami kraju jest coraz bardziej popularne wśród studentów na całym świecie. Poza granicami własnego kraju studiuje obecnie – jak podaje Fundacja Perspektywy – 4,5 miliona studentów, najwięcej – z Azji. Według prognoz liczba ta podwoi się do 2020 roku.

Generuje to też przychody dla krajów goszczących zagranicznych studentów. Według Fundacji Perspektywy rynek studiów międzynarodowych przynosi 100 miliardów dolarów rocznie w skali globalnej. W Polsce wkład zagranicznych studentów do gospodarki wynosi 150 milionów rocznie.

ŹRÓDŁOpolishexpress.co.uk
PoprzedniJohn Lewis zatrudnia! 500 nowych miejsc pracy
NastępnyBrytyjczycy też chcą emigrować