Start Polecane Jak uzyskać stałą rezydenturę w Wielkiej Brytanii

Jak uzyskać stałą rezydenturę w Wielkiej Brytanii

5715

23 czerwca obywatele Brytyjscy zadecydowali o wyjściu ich kraju z Unii Europejskiej. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się nad przyszłością i możliwością ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo. Chociaż politycy zapewniają, że w najbliższym czasie niewiele się zmieni, to jednak wielu obywateli krajów Unii Europejskiej czuje się niepewnie. W poniższym artykule znajdziecie informacje jak starać się o stałą rezydenturę i brytyjskie obywatelstwo. Powiemy wam jakie warunki należy spełnić aby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać brytyjskie obywatelstwo trzeba posiadać status stałego rezydenta. O stałą rezydenturę może ubiegać się osoba, która mieszka w Wielkiej Brytanii przynajmniej 5 lat i spełnia jeden z następujących warunków: pracuje, prowadzi firmę, uczy się lub jest samowystarczalna czyli posiada środki finansowe na utrzymanie i nie pobiera zasiłków. Stałą rezydenturę mogą także uzyskać członkowie rodziny takiej osoby.

Jak ubiegać się o stałą rezydenturę?

Należy wypełnić formularz EEA(PR), który można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf i uiścić opłatę w wysokości 65 funtów. Do formularza należy dołączyć dwa zdjęcia paszportowe ( podpisane z tyłu) oraz ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Poza tym do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą nasz status na wyspach, czyli np. umowę o pracę czy list od pracodawcy potwierdzający, ze jesteśmy zatrudnieni, oraz payslip lub wyciąg z banku, które dowiedzie, że regularnie otrzymujemy pensję. Inne dokumenty to: dowód, ze jesteśmy samozatrudnieni lub dokument potwierdzający tymczasową niezdolność do pracy, dokument potwierdzający fakt kształcenia się w Wielkiej Brytanii.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pod adres Home Office – EEA Applications, PO Box 590, Durham, DH99 1AD.