Start Polecane Głosy sprzeciwu wobec planów budowy elektrowni wodnej w Fawley

Głosy sprzeciwu wobec planów budowy elektrowni wodnej w Fawley

188
0

Rada Hampshire i eksperci ds. dzikiej przyrody sprzeciwiają się planom budowy zakładu odsalania wody o wartości 600 milionów funtów na obrzeżach New Forest.

Firma Southern Water przedstawiła propozycje dotyczące obiektu zdolnego do przetwarzania 75 milionów litrów wody morskiej dziennie w wodę pitną. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, elektrownia zostanie zbudowana w pobliżu Ashlett Creek w Fawley, na zachodnich wybrzeżach Southampton Water. Propozycja obejmuje również budowę 25-kilometrowego rurociągu z Ashlett do Testwood Lakes w Totton.

Program został jednak skrytykowany w raporcie podpisanym przez nowego przewodniczącego Rady Okręgu New Forest. W raporcie czytamy: „Odsalanie w Fawley wiąże się z dużym śladem węglowym, dużym wpływem na środowisko i opcją zaopatrzenia w wodę wysokiego ryzyka, której NFDC nie powinien wspierać.” „Proponowana instalacja odsalania i jej rurociąg miałyby bardzo znaczące konsekwencje dla siedlisk wyznaczonych na terenie Solent oraz dla krajobrazu Parku Narodowego New Forest”.

Hampshire and Isle of Wight Wildlife Trust również sprzeciwia się temu programowi, twierdząc, że stwarza on „znaczne ryzyko” dla gatunków i siedlisk na obszarach chronionych.

Mieszkańcy okolic Fawley wystosowali internetową petycję, która została już podpisana przez ponad 1700 osób.

Firma Southern Water broni programu, argumentując, że chroniłby on przed niedoborami wody spowodowanymi suszą.