Start Wiadomości Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich

Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich

2116
0

Polacy, którzy chcą wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich poza granicami kraju, mogą rejestrować się na stronie ewybory.msz.gov.pl. Osoby, które zarejestrowały się przed I turą, nie muszą robić tego teraz ponownie. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 24 maja 2015 r.

Jak informuje Ambasada RP w Londynie – żeby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty. Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji ze strony można pobrać potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszeń można dokonywać też:

  • e-mailem:  wysyłając wypełniony formularz na adres: londyn.wybory@msz.gov.pl;
  • pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Consular Section, Embassy of the Republic of Poland, 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London (koniecznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń, czyli do dnia 21 maja 2015 r. – głosowanie osobiste, do dnia 14 maja 2015 r. – głosowanie korespondencyjne);
  • telefonicznie: pod numerem +44 207 8228 960;
  • faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44  207 9363 571;
  • osobiście w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 11.00-17.00, wtorek-piątek
    w godz. 8.30-14.30;
  • telegraficznie

Osoby, które planują głosować korespondencyjnie muszą zawiadomić o tym do 14 maja. W zgłoszeniu (elektronicznym, ustnym, przesłanym faksem czy pocztą) powinny być zawarte takie dane jak imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oznaczenie miejsca pobytu za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór – czytamy na stronie Ambasady RP w Londynie.

Ci Polacy, którzy już w pierwszej turze wyborów głosowali korespondencyjnie również teraz mogą to zrobić. Na podany wcześniej adres zostanie przesłany pakiet wyborczy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ambasady RP w Londynie.

(za: Ambasada RP Londyn)

ŹRÓDŁOgoniec.com
PoprzedniUfo nad Hampshire?
NastępnyCameron realizuje przedwyborcze obietnice – zaczyna od imigrantów