Start Poradniki Dofinansowania dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, jak się o nie ubiegać

Dofinansowania dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Sprawdź, jak się o nie ubiegać

7274

Polskie szkoły działające na terenie UK mają szansę otrzymać dofinansowanie do swojej działalności.

W ramach projektu „Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce” realizowanego w 2015 roku przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Polską Macierzą Szkolną na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, istnieje możliwość uzyskania przez polskie szkoły uzupełniające działające w Wielkiej Brytanii częściowego dofinansowania, głównie takich kosztów jak: koszty wynajmu pomieszczeń i doposażenia szkół, koszty transportu na wycieczki edukacyjne i dojazdy do szkół, koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych.

Polskie Szkoły Społeczne w Wielkiej Brytanii mogą nadsyłać zgłoszenia do projektu drogą mailową do Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.

Kryteria

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają trzy warunki: mają charakter społeczny, funkcjonują od co najmniej jednego roku szkolnego i posiadają własne konto bankowe.

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowania będą podejmowane po złożeniu pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września 2015 roku. Decydować będzie data wpływu dokumentów pocztą do siedziby Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.