Start Polecane Brexit zaczyna uderzać w Irlandię

Brexit zaczyna uderzać w Irlandię

936
0

Irlandczycy obawiają się negatywnych skutków Brexitu. Władze Irlandii uważają, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znacznie spowolni wzrost gospodarczy ich kraju.

Pierwsze sygnały spowolnienia są już widoczne, mimo że Wielka Brytania nie złożyła jeszcze nawet wniosku o uruchomienie procedury wyjścia z Unii. Irlandzki bank centralny zmniejszył tegoroczną prognozę wzrostu z 3,6 do 3,3 proc.

Zjednoczone Królestwo jest jednym z głównych odbiorców irlandzkiego eksportu. Szczególnie narażony jest sektor rolno-spożywczy, bo do Wielkiej Brytanii trafia blisko połowa eksportu produktów żywnościowych.

PoprzedniBrytyjczycy wydają coraz mniej na alkohol i tytoń
NastępnyTony Blair wzywa do zablokowania Brexitu