Start Brexit Boris Johnson: “Brexit nastąpi 31 października”

Boris Johnson: “Brexit nastąpi 31 października”

829
0

Jeden z kandydatów na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, Boris Johnson zapowiedział, że w przypadku jego zwycięstwa Zjednoczone Królestwo wystąpi z Unii 31 października.

„Teraz albo nigdy; cokolwiek by się zdarzyło”– powiedział faworyt do objęcia stanowiska premiera. Jego plan opiera się na wynegocjowaniu nowego porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które nie zawierałoby kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Płn. (tzw. backstopu), przy wykorzystaniu w tym celu m.in. groźby wstrzymania wypłaty 39 miliardów funtów, na ile wyliczono zobowiązania brytyjskiego rządu wobec unijnego budżetu.

Innym rozwiązaniem, według Johnsona byłoby bezumowne opuszczenie Wspólnoty przy jednoczesnym ustaleniu na mocy postanowień Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) krótkotrwałego okresu przejściowego pozwalającego na wypracowanie nowego porozumienia handlowego. Eksperci wyrazili jednak opinię, że to wymagałoby zgody ze strony UE, co byłoby mało prawdopodobne w razie wcześniejszego zerwania negocjacji o umowie wyjścia.

PoprzedniOficjalne otwarcie nowej siłowni w Hampshire
NastępnySouthern Water ukarana za wyciek ścieków