Start Brexit Będzie drugie referendum w sprawie Brexitu?

Będzie drugie referendum w sprawie Brexitu?

1103
0

Według organizacji Best of Britain drugie referendum musi być przeprowadzone. Theresa May wraz z rządem są zobowiązani do zorganizowania drugiego głosowania w sprawie Brexitu.

Uczestnicy działający w antybrexitowych kampaniach twierdzą, że rząd powinien być prawnie zobligowany do zorganizowania drugiego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Kroki w tej kwestii podjęła organizacja Best of Britain, która rozpoczęła prawne działania, próbując zmusić Theresę May do drugiego głosowania. Grupa twierdzi, że obowiązujące prawodawstwo gwarantuje nowe referendum, jeśli rząd będzie naciskał na przyszłość, planując utrzymanie w Wielkiej Brytanii części organów UE, takich jak Europejska Agencja Leków.

Premier May zasugerowała, że rząd będzie starał się o stałe członkostwo w niektórych organach w swoim ostatnim przemówieniu w sprawie Brexitu. Ale, jak podaje Evening Standard, Best for Britain twierdzi, że takie posunięcie oznaczałoby przeniesienie uprawnień do Brukseli, co mogłby wywołać nowe referendum w ramach Aktu Unii Europejskiej z 2011 roku.

– Tu nie chodzi o opuszczenie lub pozostanie w UE, lecz o dokonanie demokratycznego wyboru zgodnie z naszą konstytucją, zważywszy, że wielu martwi się o Brexit – powiedziała Eloise Todd, dyrektor generalna Best for Britain.