Start Polecane Badania wykazały, że przyszłe wybory w Wielkiej Brytanii będą najbardziej nierówne od...

Badania wykazały, że przyszłe wybory w Wielkiej Brytanii będą najbardziej nierówne od 60 lat

396

Nowe badanie wykazało, że najbliższe wybory będą najbardziej nierówne od 60 lat ze względu na rosnące różnice w frekwencji wyborczej ze względu na wiek, dochody, klasę, posiadanie nieruchomości i pochodzenie etniczne.

Instytut Badań nad Polityką Publiczną (IPPR), centrolewicowy zespół doradców, odkrył, że w latach sześćdziesiątych różnica w frekwencji między grupami społecznymi była znikoma, ale do 2010 r. wzrosła do 18 punktów procentowych między grupą najlepiej zarabiających – czyli osób, które bardziej są skłonni do głosowania – i przedstawicieli przeciwnej mniej zamożnej grupy społecznej.

Do 23-punktów wzrosła różnica między posiadaczami domów – którzy częściej głosowali – a najemcami,  zaś różnica między absolwentami a tymi, którzy nie studiowali wyniosła 15-punktów. 28 procent więcej głosowało osób w wieku 61 lat i starszych w porównaniu do osób w wieku 18–24 lat.

Jedna trzecia osób o najniższych dochodach była około trzy razy bardziej skłonna twierdzić, że nie warto głosować w porównaniu do jednej trzeciej osób o najwyższych dochodach, podczas gdy najemcy również ponad dwukrotnie częściej niż właściciele domów twierdzili to samo.

W badaniu przeanalizowano także osoby, które miały kontakt z politykami i stwierdzono, że co trzeci absolwent uczelni wyższych miał bezpośredni kontakt z politykiem w porównaniu z jedną na siedem osób bez dyplomu.

W badaniu nie sprawdzono, czy na różnicy w frekwencji najwięcej czerpią konserwatyści czy Partia Pracy, chociaż starsi wyborcy częściej wybierają torysów niż Partię Pracy.