Start Polecane Ambasada RP: Rozpoczęcie Brexitu nie zmienia sytuacji Polaków

Ambasada RP: Rozpoczęcie Brexitu nie zmienia sytuacji Polaków

864
0

W wyniku referendum Brytyjczycy zdecydowali o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Sam wynik referendum nie ma formalnego wpływu na prawa Polaków i innych obywateli UE mieszkających na Wyspach, co zostało potwierdzone na oficjalnej stronie internetowej rządu brytyjskiego.

Zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE po upływie dwóch lat od dnia formalnego zgłoszenia zamiaru opuszczenia.

Rozpoczęcie negocjacji nie zmienia sytuacji Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. Do momentu wyjścia z UE Zjednoczone Królestwo musi respektować wszystkie prawa obywateli Unii mieszkających na jej terytorium wynikające z prawa europejskiego. Sytuacja obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie oraz Brytyjczyków mieszkających w Unii zostanie uregulowana w umowie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Obywatelom Polski, którzy mieszkają na terenie Zjednoczonego Królestwa i nie zamierzają powrócić do Polski w najbliższym czasie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje aby podjęli działania w zakresie potwierdzenia legalności ich pobytu lub stałego pobytu w Zjednoczonym Królestwie poprzez m.in. ubieganie się o wydanie dokumentu poświadczającego stały pobyt.

W przypadku osób, które nie spełniają jeszcze warunków nabycia prawa stałego pobytu pomocne może być uzyskanie zaświadczenia o rejestracji – registration certificate lub gromadzenie innych dokumentów poświadczających, od kiedy obywatele polscy legalnie przebywają w Zjednoczonym Królestwie (np. umowy o pracę). W przypadku osób niepracujących i studentów przydatne może być posiadanie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego (np. w formie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Rząd Zjednoczonego Królestwa zadeklarował, że obywatele państw członkowskich UE rozpoczynający studia licencjackie lub magisterskie w roku akademickim 2017/2018 będą traktowani identycznie jak do tej pory. Oznacza to, że w dalszym ciągu będą mieli możliwość ubiegania się o brytyjski preferencyjny kredyt studencki na pokrycie kosztów czesnego, którego wysokość będzie identyczna jak dla obywateli Zjednoczonego Królestwa.

(Źródło: Ambasada RP w Londynie)

ŹRÓDŁOgoniec.com
PoprzedniSzkocki parlament poparł powtórne referendum niepodległościowe
NastępnyNiemcy ostrzegają Wyspy przed Brexitem