Start Southampton Alarmy bombowe i ewakuacje uczniów ze szkół w Southampton

Alarmy bombowe i ewakuacje uczniów ze szkół w Southampton

588
Photo by John Cameron on Unsplash

Władze miasta ujawniają nowe informacje na temat fałszywych telefonów z pogróżkami o podłożeniu bomb w kilku szkołach w Southampton.

Rzecznik rady powiedział: „Wiele szkół otrzymało w dniu wczorajszym w nocy lub wcześnie rano informacje o podłożeniu bomby”.

„Policja przeprowadziła dokładne przeszukanie w każdym miejscu i nie znalazła żadnych dowodów”.

„Większości szkół udało się szybko wrócić do normalnej funkcjonalności”.

„Tylko dwie szkoły pozostały tego dnia zamknięte, aby uczniowie nie doświadczali dalszych zakłóceń.

„Szkoły powróciły do ​​nauki online, aby zapewnić uczniom kontynuację zajęć lekcyjnych”.

„Szkoły, w których uruchomiono procedury alarmowe to Bitterne Park School, Banister School, Regents Park Community College, St Anne’s Catholic School, Weston Secondary School i Saint George Catholic College.

„Policja traktuje wszystkie alarmy jako mistyfikację, ale ściśle współpracuje ze szkołami, których to dotyczy, i pomagają im w dochodzeniach”.